article banner
Nyhed

Grant Thornton køber Poul Hansen & Co.’s outsourcing-forretning

(In English below)

Grant Thornton er glad for at kunne annoncere købet af Poul Hansen & Co.’s outsourcing-forretning pr. 1. januar 2019. Firmaet er specialister inden for outsourcing af løn, regnskab og administration, og Poul Hansen overtager i samme ombæring jobbet som Head of Outsourcing i Grant Thornton.

Opkøbet af Poul Hansen & Co. skal være med til at sikre både Grant Thornton og Poul Hansen & Co. synergimæssige fordele. Grant Thorntons ekspertise inden for revision, HR, skat, TAS og IT kombineres nu med Poul Hansen & Co.’s ekspertise inden for lønadministration til internationale og lokale virksomheder – og deres ydelser inden for administration, regnskab og økonomistyring, der alle bygger på den nyeste teknologi, som sikrer maksimal automatisering og datasikkerhed. Grant Thorntons outsourcing-afdeling består af mere end 20 dedikerede fagfolk, der er klar til at betjene lokale og internationale kunder med alt fra 1 til +1.000 medarbejdere. Poul Hansen & Co. har mere end ti års erfaring med at yde lønservice til lokale og multinationale virksomheder inden for banking, tech, produktion, detailhandel mv. Poul Hansen og Co. har desuden erfaring med økonomistyring på CFO-niveau, hvilket gør dem til den perfekte partner for virksomheder, der søger outsourcing af administration, regnskab og økonomistyring. 


Grant Thornton acquires Poul Hansen & Co.’s outsourcing business.

Grant Thornton is pleased to announce the acquisition of Poul Hansen & Co.’s outsourcing activities as of January 1st, 2019. The company specializes in outsourcing of services within payroll, accounting and administration, and Poul Hansen now takes up the position as Head of Outsourcing in Grant Thornton.

With the acquisition, Grant Thornton and Poul Hansen & Co. expect to obtain leverage by combining Grant Thornton’s expertise within audit, HR, tax, TAS and IT and Poul Hansen & Co.’s experience within high quality payroll service to international and local companies – as well as their high quality services within administration, accounting and financial management using up to date technology with a maximum of automation and data security.

Grant Thornton’s outsourcing team consists of more than 20 dedicated professionals ready to serve local and international pay roll customers who have anywhere from 1 to +1,000 employees. Poul Hansen & Co. has more than 10 years of experience in servicing local and multinational companies within banking, tech, production, retail etc. with pay roll services.

Moreover, Poul Hansen & Co.’s experience within high level financial management makes them the perfect partner for companies looking for quality outsourcing of services within administration, accounting and financial management.