article banner
Nyhed

Det er blevet dyrere for selskaber at ”glemme” restskatten

Folketinget har i mange år haft fokus på at inddrive og nedbringe den stødt stigende gæld, som danskerne og danske selskaber har til det offentlige.

Senest blev der i foråret vedtaget et lovforslag om at forhøje restskatteprocenten for selskabsskat fra 2,8 % til 4,8 % for indkomståret 2019. Lovforslagets stigning på 2 % skal bl.a. finansiere de lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet, som er aftalt i Finansloven for 2019.

Forhøjelsen betyder, at det bliver væsentligt dyrere for selskaber, der ikke frivilligt indbetaler restskat. Dermed er forhåbningen, at selskaber i videst muligt omfang foretager frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå restskat.

Betal restskat senest den 20. november

Da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget, og bankerne samtidig opkræver negative renter for danske selskabers indestående i bankerne, kan den nye restskatteprocent blive en bekostelig affære for mange selskaber. Men det dyre restskattetillæg kan undgås, hvis selskaberne husker at indbetale frivillig restskat senest den 20. november.

Selskaber kan også vælge at indbetale den forventede restskat mellem den 21. november og 1. februar, men her tillægges yderligere et procenttillæg på 0,9 %.

For selskaberne er det derfor endnu vigtigere end hidtil at få et så præcist overslag som muligt over selskabets forventede restskat. Har du brug for hjælp til dette, så kontakt os endelig, så vi kan hjælpe dig.