article banner
Nyhed

Regeringens lovprogram på afgiftsområdet 2018/2019

Traditionen tro indeholder Regeringens lovprogram også flere ændringer på afgiftsområdet. Samlet set er det Grant Thorntons vurdering, at de foreslåede ændringer vil reducere de administrative omkostninger for erhvervslivet til at håndtere de mange afgifter.

Samtidig lægges der op til, at det bliver billigere for erhvervslivet at anvende elektricitet, da afgiftsbelastningen bliver mindre, eller der indføres mulighed for godtgørelse.

I mange tilfælde er de enkelte politiske tiltag ikke udmøntet i lovforslag, hvorfor der på nuværende tidspunkt er usikkerhed omkring de faktiske ændringer.

Lovforslag på afgiftsområdet

Miljøafgifter

Ophævelse af PVC-afgiften og emballageafgiften på PVC-folier og indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove (oktober 2018)

Hensigten med lovforslaget er at indføre en række forenklinger og lempelser for både borgere og virksomheder, samt nødvendige tilpasninger på motorområdet.

Lovforslaget indeholder endvidere indførelse af bagatelgrænser for registrering af afregning i visse nationale afgifter og PVC, hvilket vil være en administrativ lettelse for erhvervslivet.

 

Energiafgifter

Reduktion af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check (oktober 2018)

Formålet med lovforslaget er at nedsætte elvarmeafgiften som betales af elforbrug til opvarmning af private boliger og den almindelige elafgift. Samtidig har lovforslaget til hensigt at fremrykke af reduktionen af den grønne check.

Nedsættelse af overskudsvarmeafgiften og nedsættelse af elafgiften for visse liberale erhverv m.v. (februar 2019)

Formålet med lovforslaget er at nedsætte overskudsvarmeafgiften og at nedsætte elafgiften for visse liberale erhverv. De liberale erhverv er bl.a. advokater, revisorer, ingeniører m.fl. som i dag er afskåret fra at opnå godtgørelse af elafgiften som er medgået til procesformål. De kan dog få godtgørelse for elafgiften af forbrug til aircondition og rumvarme.


Andre afgifter 

Ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (november 2018)

Formålet med lovforslaget er at justere gebyrbestemmelsen i lov om spil med henblik på at gebyrfinansiere Spillemyndighedens omkostninger forbundet med beskyttelse af spillere mod at udvikle spilafhængighed og at indeksere progressionsgrænserne for afgift af spil i landbaserede kasinoer og på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.


Afgiftssaneringspakke m.v. og Afgifts- og erhvervspakke (november 2018)

Det er hensigten, at der skal fremsættes et lovforslag som skal mindske de administrative byrder for erhvervslivet i forhold til en række forskellige mindre afgifter som bl.a. findes i forbrugsafgiftsloven (kaffe, the o.lign.) Ligesom afgiften på antibiotika og vækstfremmere i foder foreslås ophævet.

Det er endvidere hensigten, at der skal fremsættes et lovforslag, som indfører afgiftslempelser i bl.a. chokoladeafgiftsloven og forskellige andre afgiftslove.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.