article banner
Nyhed

”Energi til frihed”… men pas på sikkerheden

Den 7. juni 2018 deltog Energigruppen fra Grant Thornton i Energiens Topmøde. Med deltagere fra både branchen og det politiske miljø.

Ét af punkterne på dagsordenen var branchens ønske om, at energiafgifterne bliver sænket yderligere, og at der indføres simplere regler, som tilgodeser den grønne omstilling. Både Mette Frederiksen (S) og Lars Christian Lilleholt (V) var dog tilbageholdende med at give løfter, men indikerede at de lyttede, og så snart der var økonomisk råderum, ville de kigge på afgiftssænkninger. Dog bemærkelsesværdigt, at behovet for en forsimpling af reglerne ikke blev drøftet.

Et af de store gennemgående emner for dagen var dataindsamling og generel IT-sikkerhed for energibranchen.  

Dette emne blev berørt af Anders Kjærulff, Journalist fra Radio24Syv og Anders Vikkelsø, teknisk direktør hos Radius Elnet A/S, der sammen fortalte om virksomhedernes og forbrugernes synspunkter og tanker omkring dataindsamlingen.

De fortalte blandt andet, at det er blevet vedtaget ved lov at alle husstande skal have opsat fjernaflæste elmålere, de såkaldte Smartmeters. Herigennem kan energiselskaberne foretage dataindsamling.

Set fra virksomhedernes side giver Smartmeters mulighed for at distribuere og råde over strømmen mere effektivt end før. Det giver mulighed for at trække oplysninger over hvornår der bliver brugt mest strøm osv. Det giver også mulighed for at fremtidssikre vores elnet, så det kan blive optimeret til at modstå den belastning der vil komme fra blandt andet elbiler i fremtiden.

Fra forbrugernes side, giver de fjernaflæste målere virksomhederne mulighed for at overvåge de enkelte huses forbrug af el, derved vil man kunne se hvornår husstanden er på ferie osv. Derudover vil det være muligt at sidde hvor som helst og slukke for strømmen. Dette giver til sammen et potentielt mål for hackerangreb.

Netop IT-sikkerheden og chancen for hackerangreb blev berørt af Michael Bufalino, Group OCIO hos A.P. Møller – Mærsk og senere af Peter Bartram, general og tidligere forsvarschef. Begge var de enige om, at de næste store trusler som virksomhederne står overfor, er hackerangreb. Peter Bartram gik så langt, at han omtalte situationen i dag som ”krig”. Krig mod cyberterror.

Grant Thorntons Head of IT Audit & Advisory, Anders Grønning-Kjærgaard, udtaler:

”Alt udstyr der kan styres via internettet skal sikres. Adgangskoder skal være komplekse og unikke, derudover skal alt kommunikation være krypteret. Beskyt kritisk infrastruktur mod angreb – overtagelse af centrale styringsenheder er et mål for hackere. Her er energisektoren meget udsat, idet energiforsyning er så essentielt for et samfund. Utilfredse medarbejdere kan også udgøre en stor trussel, derfor er det vigtigt at have IT-kontroller, som sikrer at en enkelt medarbejder ikke kan foretage hærværk eller åbne op for at andre kan få adgang. Angrebene kan komme via ”sekundære” kilder som udstyr og systemer der er koblet op på kritisk infrastruktur og som måske kontrolleres af underleverandører. Test altid IT-ændringer godt igennem før de implementeres, så der ikke sker utilsigtede fejl.”

Hvis du vil læse mere om IT-sikkerhed henviser vi til vores nyhedsbrev ”Er din virksomhed beskyttet mod IT-kriminalitet?” fra den 18. maj 2018, som du kan finde på vores hjemmeside. 


Vi er klar til at hjælpe

Grant Thorntons Energy & Resources gruppe har stor viden og erfaring inden for energisektoren, hvorfor vi naturligvis står klar til at rådgive omkring revision, regnskab, IT-sikkerhed, afgiftsmæssige udfordringer m.v.