article banner
Nyhed

Grant Thornton er mentorvirksomhed for 8 drenge på 13-16 år

8 iværksættere fra Bispebjerg deltager i Mind Your Own Business’ udviklingsprogram, hvor de etablerer deres egen mikrovirksomhed, ProDust. Grant Thornton deltager i projektet som mentorvirksomhed, og mødes med drengene en gang om måneden for at give gode råd og sparring.

Tirsdag den 13. februar var de 8 drenge fra ProDust på virksomhedsbesøg ved Grant Thornton i København. Til dagligt går drengene i Folkeskole, og brugte derfor deres vinterferie på at besøge Grant Thornton og arbejde videre på deres virksomhed. 

Seriøst arbejde
I de første timer af besøget arbejdede drengene i deres arbejdsgrupper, hvor de bl.a. forberedte sig på et salgsmøde, de skulle have med en repræsentant fra Grant Thornton senere på dagen. De fik også stemt om ProDust’s nye slogan og arbejdet videre med deres strategier.

Efter frokost havde drengene salgsmøde med en repræsentant fra Grant Thornton, som skulle overbevises om at købe deres produkt. Salgsmødet var samtidig en øvelse, som skal gøre drengene parate til fremtidige salgsmøder. Drengene klarede salgsmødet med stor selvsikkerhed - som også endte i et salg. Efter mødet fik drengene feedback, så de forhåbentligt også får succes i deres fremtidige salgsmøder.

Efter salgsmødet var der en velfortjent pause, hvor drengene, de frivillige venturepiloter og udvalgte medarbejdere fra Grant Thornton fik spillet en times fodbold. Herefter var alle klar til dagens sidste punkt på agendaen, som bl.a. var en præsentation af Grant Thornton, hvor drengene fra ProDust nysgerrigt spurgte ind til, hvad der skal til for at blive, revisor. Drengene fik også en præsentation af, hvordan marketingsafdelingen ved Grant Thornton arbejder, hvilket de forhåbentligt kan bruge som inspiration i deres egen virksomhed.

Det var anden gang, at drengene fra ProDust besøgte Grant Thornton. De var også på besøg i starten af januar, hvor de afholdt stiftende generalforsamling.

Om ProDust
Med deres mikrovirksomhed, ProDust, er drengenes mål, at producere en energidrik på pulverform, som skal give gamere (computerspillere) en bedre og mere naturlig kilde til energi.

Om Mind Your Own Business
Mind Your Own Business skaber udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-19 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmerne det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det danske samfund.

Drengene tilbydes indflydelse og ansvar i et fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.

I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet får drengene – under trygge rammer – til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed. Drengene arbejder sammen i et team helt fra produktudvikling til produktion, markedsføring og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som HR, økonomi og kommunikation, hvor de varetager forskellige ansvarsområder.

Læs mere om Mind Your Own Business her.


Grant Thornton in the community
Grant Thornton fokuserer globalt på at hjælpe i lokalområder. Vi kalder det ’Grant Thornton in the community’. Derfor valgte vi at indgå i et samarbejde med Mind Your Own Business, for at støtte unge drenge med en iværksætter i maven til at udleve deres drømme. Vi mener, Mind Your Own Business driver et vigtigt projekt, hvor vi kan bidrage med vores viden om bl.a. vækst og iværksætteri. Som mentorvirksomhed for en gruppe drenge fra Bispebjerg, håber vi at kunne give dem et øget kendskab til erhvervslivet – samt en sjov og lærerig oplevelse.