article banner
Nyhed

Klar og præcis lovgivning!

Der var én, der var to og nu Retssikkerhedspakke III, der blev præsenteret i august 2017 med overskriften ”Klar og præcis lovgivning”. I dag har Folketinget vedtaget nogle af de lovforslag, som udgør en udmøntning af pakken.


Retssikkerhedspakke III

Pakken indeholder tre hovedoverskrifter, som er følgende:

  • Klare rammer for skattebetalingen
  • Klare grænser for kontrol
  • Retssikkerhed i klagesystemet.

 

Klare rammer for skattebetalingen

Underpunkterne til denne overskrift er:

  • En tidssvarende årsopgørelse
  • Tillid til myndighederne – vished om bindende svar
  • Undersøgelse af skatteforvaltningens praksisændringer.

 

En tidssvarende årsopgørelse

En tidssvarende årsopgørelse betyder blandt andet, at betegnelsen selvangivelse afskaffes og erstattes af oplysningsskema samt nemmere adgang til at tilkendegive sin uenighed i indberettede beløb, hvor felterne er låste.

Reglerne herom er nærmere beskrevet i den nye skattekontrollov (L 13), som er vedtaget af Folketinget i dag. Den nye lov træder først i kraft den 1. januar 2019, så der er tid til at vænne sig til de nye termer mv.
 

Tillid til myndighederne – vished om bindende svar

Fra og med den 1. juli 2015 var det ikke længere muligt at få bindende svar om værdiansættelse. Et svar var alligevel ikke bindende for SKAT, hvis det efterfølgende blev konstateret, at værdien af aktivet væsentligt afveg fra den værdi, der fremgik af det bindende svar.

Fra og med den 11. oktober 2017 kan der igen fås bindende svar om værdiansættelse af aktiver, og SKAT kan ikke tilbagekalde det bindende svar, selv om aktivet senere sælges for et væsentligt højere beløb (L 64 B – vedtaget 28. november 2017).
 

Undersøgelse af skatteforvaltningens praksisændringer

SKATs borger- og retssikkerhedschef og de relevante brancheorganisationer er inddraget i dette arbejde.
 

Klare grænser for kontrol

Underpunkterne til denne overskrift er:

  • En præcis og moderne skattekontrollov
  • Præcise kontrolbeføjelser
  • Klare rammer for sanktioner.

Disse tre underpunkter er samlet i den nye skattekontrollov, som afløser en 70 år gammel lov, som dog har været tilrettet mange gange.
 

Skattekontrollov (L 13)

Den nuværende skattekontrollov omfatter såvel reglerne om selvangivelsespligt, sanktionerne ved overtrædelse af selvangivelsespligt mv. og de automatiske indberetningspligter for arbejdsgivere, pengeinstitutter, forsikringsselskaber m.fl.

I den nye skattekontrollov, som træder i kraft den 1. januar 2019, er der ikke længere bestemmelser om automatisk indberetningspligt. Det betyder ikke, at disse er afskaffet, men reglerne herom har fået sin egen lov, nemlig skatteindberetningsloven (L 14). Loven træder i kraft den 1. januar 2019, men gælder dog ikke for indberetninger for kalenderåret 2018.

Det fører for vidt her at gennemgå den nye skattekontrollov. Men målsætningen har været en præcisering af SKATs kontrolbeføjelser, herunder en selvstændig bestemmelse om krydsrevision og forbud mod dataspejling.
 

Retssikkerhed i klagesystemet

Et af punkterne her er, at sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen er for lange. Det kan vi kun være enige i.  Regeringen vil derfor præsentere en Retssikkerhedspakke IV, der blandt andet skal ”se på” en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.