Nyhed

Forlig om boligskatten

Regeringen har den 2. maj 2017 indgået forlig om den kommende boligskat.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag om boligskatten, men ifølge Skatteministeriet vil boligskatten fra 2021 skulle opgøres som følger:

Skattestoppet ophæves

Skattestoppet ophæves, hvorefter ejendomsværdiskatten ikke længere fastfryses til vurderingen i 2000.


Ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten vil fortsat være progressiv, men sænkes til 0,55% for ejendomme med en offentlig ejendoms­vurdering på 7,5 mio. kr., og på den del af ejendommens offentlig vurdering, der overstiger 7,5 mio. kr. udgør ejendomsværdiskatten 1,4%.

Ejendomsværdiskatten beregnes af 80 % af den offentlige vurdering. Dette betyder som eksempel, at for en ejendom med en offentlig vurdering på 7,5 mio. kr., beregnes ejendomsværdiskatten af 6 mio. kr.


Grundskylden

Grundskylden fastsættes i dag af den enkelte kommune og kan udgøre mellem 16 og 34 promille og må højst stige mellem 5-7 % pr. år. Dette ændres. Fremover kan den enkelte kommune ikke selv bestemme, hvor meget grundskylden skal stige. SKAT kommer i stedet til i hver enkelt af landets 98 kommuner at vurdere, hvad grund­skyldspromillen skal være, for at kommunen får den samme grundskyld i 2021 som i 2020. Herefter bliver grund­skylden låst fast i 5 år.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille ventes at blive mellem 16 og 26 promille. 


Ejendomsvurderingen

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale er tidligere blevet enige om et nyt ejendoms­vur­de­ringssystem. Systemet skal være færdigudviklet i 2018 og privatboligerne skulle få nye ejendoms­vurderinger i 2019.

Den nye ejendomsvurdering skal bygge på flere data, således at ejendomsvurderingen lægger sig tættere på han­delsværdien i området og for den pågældende ejendom, end kendetegnet ved den tidligere ordning.

Den nye metode vil medføre, at flere områder vil opleve, at deres ejendomme vurderes lavere og andre om­råder – sær­ligt i storbyerne og hovedstadsområdet - må forvente endog markante stigninger i ejen­doms­vurderingerne.
 

Ikrafttræden

Den nye boligpakke træder i kraft 1. januar 2021, men for nuværende boligejere og alle, der køber bolig inden 2021, vil der allerede fra i år være en overgangsordning.


Fastfrysning af den samlede boligskat

Grundskyld:

For nuværende boligejere vil grundskylden allerede fra 2018 blive fastfrosset, således at en eventuel stig­ning i grundskyldsskatten fra 2017 ikke skal betales umiddelbart. Stigningen bliver automatisk indefrosset og skal betales, når de nuværende ejere sælger deres ejendom. Der er dermed alene tale om en udskydelse af  betalingen.

Stigning i grundskylden forsætter således efter nuværende system, men boligejerne skal først betale grundskylden ved et senere salg.

Sker der en stigning i grundskylden i 2021 efter de nye regler i forhold til, hvad boligejeren skal betale i 2020 efter nuværende regler, vil denne stigning også kunne indefryses.
 

Boligskatten efter 2021:

Boligejere vil i 2021 ikke umiddelbart komme til at betale højere samlet boligskat, end den boligskat de efter de nu­værende regler skal betale i 2020. Måtte de ændrede vurderinger og de nye regler fra 2021 medføre en højere samlet boligskat, indefryses stigningen automatisk, indtil boligen sælges. Dette gælder også, såfremt stigning i bolig­skatten skyldtes, at boligen er steget i værdi.

Den indefrosne boligskat bliver et slags statslån, som skal forrentes. Der gives dog i overgangsfasen en rentefri periode på 3 år for grundskylden, således at den først skal forrentes efter 2020. Renten forventes fastsat til 1,24%. 


Ingen begrænsning i rentefradragsretten

Regeringen lagde i deres oprindelige boligpakke udspil op til, at der skulle ske en reduktion i fradragsretten for renter. Denne begrænsning eller nedsættelse af rentefradragsretten, gennemføres ikke.


Grant Thornton mener

Grant Thornton hilser det velkomment, at der er indgået et forlig og dermed skabt klarhed over boligskatten efter 2021.

Med forbehold for, at vi endnu ikke har set udkast til den kommende lovtekst, er det Grant Thornton’s vurdering, at boligskatten, såvel ejendomsværdiskatten som grundskylden i visse områder vil stige som følge af højere ejen­doms­vurderinger og uanset, at stigningerne kan indefryses til salg af boligen, forfalder skatten til betaling senest ved salg. Dette gælder også, selvom ejendommen måtte blive solgt til en lavere værdi end boligskatterne er beregnet af. Det kan fortsat medføre en vis usikkerhed på boligmarkedet og for den enkelte boligejer.

Grant Thornton havde gerne set, at man havde benyttet lejligheden til en mere forenklet regulering af boligskatten, f.eks. ved at der kun skulle beregnes én boligskat og eventuelt ved en udfasning af boligskatten, således at den først og alene skulle betales ved afståelse med gevinst.


Hvis du har nogen spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Lærke Hesselholt
Head of Tax
Tel: +45 3527 5240
Mail: laerke.hesselholt@dk.gt.com