article banner
Nyhed

Regeringens boligskattepakke

Regeringen har i dag præsenteret deres udspil til ny boligbeskatning. Pakken består af tre elementer:

  1. Sænkning af ejendomsværdiskatten og grundskyld
  2. Ny metode til ejendomsvurdering
  3. Skatterabat til nuværende boligejere


Ændret ejendomsværdiskat og grundskyld

Den nuværende ejendomsværdiskat ændres fra 1% af de første 3 mio. kr. af vurderingen til 0,6% af de første 6 mio. af beskatningsgrundlaget. Den progressive del af ejendomsværdiskatten nedsættes fra 3% til 1% og vil kun gælde for den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 6 mio. kr. Beskatningsgrundlaget udgør den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 20%.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille forventes sænket fra 26 promille til 16 promille, samtidig sænkes loftet for grundskyldspromille fra 34 til 30 promille. Ved at fastsætte et loft skulle de kraftige stigninger i grundskylden, som der med de gældende regler ellers ville have været udsigt til efter 2020, kunne undgås.

Ny metode til ejendomsvurdering

Med overskrifter og formål om højere træfsikkerhed, større ensartethed og mere gennemskuelighed har regeringen udviklet et nyt vurderingssystem, der skal medføre, at de offentlige vurderinger i højere grad afspejler den reelle handelsværdi for ejendommen.

Med henvisning til at der ikke forefindes en ”sand” handelsværdi for en ejendom, har regeringen indlagt et forsigtighedsprincip, som indebærer, at det beløb, boligejerne skal betale skat af, sættes 20% lavere end den offentlige vurdering.

Regeringen forventer, at de nye vurderinger generelt set vil være højere i det meste af landet. Vurderingerne i hovedstadsområdet forventes at stige med 50% i gennemsnit, men ejendomsværdierne i Nordsjælland, Østjylland, Fyn, Syd og Nordjylland forventes at stige med 27%.

Selvom ejendomsvurderingerne under ét har været for lave, er der ejendomme og områder, hvor ejendommene er blevet værdisat for højt, også efter den nye vurderingsmetode. Regeringen vil etablere en automatisk tilbagebetalingsordning, således at boligejerne uden at skulle søge herom vil få pengene tilbage. Regeringen skønner, at der skal tilbagebetales kompensation til mere end 700.000 boligejere og har afsat 10 mia hertil.

Skatterabat til nuværende boligejere

Regeringen vil indføre en særlig skatterabat, der skal sikre, at ingen boligejere i 2020 skal betale en højere samlet ejendomsskat i 2021 ved overgang til den nye vurdering, end de ellers ville have gjort efter nugældende regler.

Derudover vil regeringen fra 2021 indføre en indefrysningsordning, der betyder, at stigninger i de samlede ejendomsskatter ud over lønudviklingen automatisk indefryses. Det indefrosne beløb med renter forfalder, når ejendommen sælges.

Reglerne skal gælde fra 2021. Det betyder at ejendomsværdiskatten vil være uændret, men fastfrosset nominelt i kroner og øre. Grundskylden sænkes også først fra 2021, men er underlagt gældende stigningsbegrænsningen.

Grant Thornton vil følge forhandlingerne om regeringens 2025 plan og boligskattepakken og løbende holde jer orienteret.

Måtte I have spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte os:
Tax director Lærke Hesselholt
Telefon: 35 27 52 40
Email: laerke.hesselholt@dk.gt.com