article banner
Nyhed

Omkostningsgodtgørelsen for selskaber genindføres

Regeringen har i dag indgået en bred aftale med alle Folketingets partier minus SF og Enhedslisten om den såkaldte Retssikkerhedspakke II, hvor hovedelementerne er følgende:

  • Genindførelse af omkostningsgodtgørelsen for selskabers omkostninger til skattesager. Forslaget forventes dog først indarbejdet i Finanslovsforslaget for 2017 og vil derfor tidligst få virkning fra 2017.
  • Der oprettes et særligt skattekontor hos Folketingets Ombudsmand, som skal koncentrere sig om klager over sagsbehandlingen på skatteområdet.
  • Der tilføres yderligere ressourcer til Skatteankestyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i klagesager og indføre en egentlig sagsbehandlingsgaranti, dvs. en grænse for hvor længe myndighederne kan være om at behandle en klagesag.
  • Der oprettes et Skattelovråd, som skal behandle udvalgte emner inden for skattelovgivningen. Skattelovrådet vil bestå af 3-5 personer med bred juridisk eller økonomisk sagkundskab på skatteområdet.

Grant Thornton hilser det velkommet, at Regeringen prioriterer retssikkerheden og nedsættelse af sagsbehandlingstiden. Det er afgørende for korrekt skattebehandling, at en afgørelse ikke står uprøvet hen som følge af, at det er for tids- og omkostningskrævende at få ændret ukorrekte afgørelser fra Skat.