article banner
NYHEDER

Nye regler om godtgørelse af energiafgift for virksomheder med delvis momsfradragsret

I et nyt Styresignal fra SKAT præciserer SKAT, at virksomheder med delvis momsfradragsret ikke skal belastes hårdere af m2-reglen end fuldt momspligtige virksomheder.

M2-reglen er en standardregel, som kan anvendes, når virksomheden bruger elektricitet til enten rumvarme eller komfortkøling (aircondition), hvor elforbruget ikke måles. I disse tilfælde kan virksomhederne vælge at bruge m2-metoden, som betyder, at virksomheden månedligt skal reducere sin godtgørelse med 10 kr. pr. m2, der opvarmes/køles.

Det betyder, at fremadrettet skal der reguleres efter m2-metoden før der reguleres for momsfradragsretten.

 

Eksempel: 

  Før Efter
Tilbagebetalingsberettiget forbrug 100.000 kr. 100.000 kr.
Regulering for momsfradrag (50%) 50.000 kr.  
Resultat før regulering for m2-afgift 50.000 kr.  
Regulering for m2-afgift 10.000 kr. 10.000 kr.
Godtgørelse 40.000 kr.  
   
Regulering efter m2-afgift   90.000 kr.
Regulering for momsfradrag (50%)   45.000 kr.
Godtgørelse   45.000 kr.

I det viste eksempel giver det virksomheden en yderligere godtgørelse på 5.000 kr.

Genoptagelse

Virksomheder, som har beregnet godtgørelsen efter de hidtidige regler, kan foretage en regulering af godtgørelsesbeløbet efter til de nye præciserede regler.

Er det en regulering som ligger inden for de seneste 3 år, kan der ske genoptagelse efter de almindelige regler for genoptagelse.

Ligger perioderne længere tilbage, kan man ligeledes ansøge SKAT om tilladelse til at foretage en regulering af disse perioder.

Det bemærkes, at hvis der er tale om perioder som er ældre end 3 år, skal der indsendes en anmodning om tilladelse til regulering inden for 6 måneder efter offentliggørelsen af Styresignalet, dvs. inden d. 7. august 2018.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående.