COVID-19

COVID19 Hjælpepakker – husk frister for slutafregning

insight featured image
Contents

Fristen for indsendelse af slutafregning for en række COVID19-hjælpepakker nærmer sig, og senest den 30. september 2021 skal der således indsendes slutafregning for flere af kompensationsordningerne. Kravene til dokumentationen, der skal indsendes til myndighederne, er forskellige fra ordning til ordning. Fælles for dem alle er dog, at sendes slutafregning ikke rettidigt, så forfalder det modtagne tilskud til fuld tilbagebetaling. Det er derfor afgørende, at man har fokus på at overholde fristen.

Følgende kompensationsordninger har frist for slutafregning d. 30. september 2021:

  • Lønkompensation for perioden 9. marts 2020 – 29. august 2020
  • Kompensation for faste omkostninger for perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020
  • Kompensation til freelancere og selvstændige for perioden 9. marts 2020 - 31. august 2020

Det er langt fra i alle tilfælde, det er nødvendigt at involvere sin revisor i slutafregningen og få udarbejdet en revisorerklæring. Hvis du alligevel har brug for sparring eller hjælp i forbindelse med slutafregningerne, må du endelig række ud til jeres daglige kontakt her hos os.


Du kan i øvrigt finde vores oversigt ”Kompensationsordninger – hvad, hvornår og hvordan skal du søge” på vores hjemmeside: Grant Thornton - Nyheder

I oversigten kan du få overblik over frister og afrapporteringsdatoer for corona-kompensationsordningerne. Oversigten opdateres løbende, når regeringen vedtager ændringer, og du vil derfor altid kunne finde de seneste frister her.