Bæredygtighed

COP26 er et vendepunkt for SMV-segmentet

ESG blad featured
Contents

Målet med COP26 var at tilvejebringe radikale forandringer, der skal redde vores planet. På lang sigt er der god grund til at være håbefuld.


Af 
Peter Bodin, Mark Hucklesby, Alasdair Grainger, Ivri Verbin, Sarah Carroll, Scott Wilson, Angela Jhanji, Alejandro Villaseñor Galan, Johanna Forsgren.

 

FIRE TRIN, DER HJÆLPER SMV SEGMENTET MED AT OPNÅ NETTO-NUL-DRIVHUSGASUDLEJNING:

  1. Et konsolideret regelsæt for rapportering og standarder
  2. SMV-segmentet skal have adgang til midler og projekter
  3. Tingene skal gøres lettere: Udvikling af en køreplan
  4. Hjælp til SMV-segmentet med at integrere netto-nulstrategier i forretningsgangene.


Selvom det langtfra er perfekt, blev der truffet aftale om udfasning af kul og afskovning.[i] Hvis løfterne holder, bliver det muligt at nå målet om at begrænse temperaturstigningen på 1,5 °C - men også kun lige akkurat. Arven fra COP26 bliver radikale forandringer for virksomheder, og det kommer især SMV segmentet til at mærke. Hvis løfterne afgivet i Glasgow skal holdes, skal alle virksomheder tage ansvar.

Peter Bodin, CEO hos Grant Thornton International Ltd, udtaler: ”Der er god grund til at være optimistisk efter COP26. Topmødet lagde fundamentet til vejen til netto-nul, og nu skal vi handle hurtigt. En stor del af ansvaret og mulighederne ligger hos verdens midtmarkedsvirksomheder, og hurtig omstilling er nødvendig. Og navnlig SMV-segmentet har den fornødne agilitet, der kræves til at foretage ændringer, favne og implementere nye arbejdsprocesser. Jeg tror, at SMV-segmentet bliver en altafgørende drivkraft i at opnå netto-nul. Med samlede kræfter er store fremskridt mulige.” 

”For Grant Thornton viser vores engagement i Glasgow Financial Alliance for Net Zero, at vi har en stærk tro på effekten af globalt samarbejde og mobiliseringen af midler til at opnå netto-nul.”

Ifølge Ivri Verbin, CEO hos Good Vision, et datterselskab til Fahn Kanne Grant Thornton i Israel, gik forventningerne til COP26 hånd i hånd med den energi, som de delegerede havde med til campus i Glasgow:

”Hvad jeg tager med fra tiden ved COP26 er, at virksomheder og regeringer i den grad var til stede. Det er tydeligt, at de deler beslutsomheden og energien til at være innovative og til at samarbejde om at opnå netto-nul. Og den beslutsomhed står SMV segmentet i spidsen for – mere end seks ud af ti virksomheder erklærer, at bæredygtighed nu er en væsentlig prioritet. Det er afgørende, at virksomheder ikke behøver vente på regeringerne – hvor internationale aftaler kommer til kort, kan virksomhederne vise vejen.”

Inden COP26 opridsede Grant Thornton fire vigtige trin, der hjælper SMV-segmentet med at opnå netto-nul:

  1. Et konsolideret regelsæt for rapportering og standarder
  2. SMV-segmentet skal have adgang til midler og projekter
  3. Tingene skal gøres lettere: Udvikling af en køreplan
  4. Hjælp til SMV-segmentet med at integrere netto-nulstrategier i forretningsgangene

Nedenfor vurderer vi, i hvilken grad COP26 lever op til disse vigtige trin og hvad der fortsat skal arbejdes på. Mens nedtællingen til COP27 i Egypten begynder, står SMV-segmentet over for afgørende muligheder og udfordringer.

Grant Thornton slutter sig til Net Zero Financial Service Providers Alliance

Grant Thornton slutter sig til Net Zero Financial Service Providers Alliance

Læs artiklen her

 

1.   Et konsolideret regelsæt for rapportering og standarder

Behovet for et globalt konsekvent regelsæt for, hvordan virksomheder måler og rapporterer deres resultater på miljøområdet, blev identificeret som et nøglekrav til SMV-segmentet. Det var derfor afgørende for udviklingen, at IFRS Foundation erklærede, at man vil oprette et nyt nævn, som skal stå for udarbejdelse af globale standarder for bæredygtighedsrapportering.[ii]

International Sustainability Standards Board (ISSB) påbegynder arbejdet i 2022 med målet at hjælpe investorer og tilsynsmyndigheder gennem udarbejdelse af ét enkelt sæt af standarder for bæredygtighedsrapportering.[iii] Vigtigt er, at de adresserer virksomhedernes betydning for bæredygtighedsforanstaltninger, der er relevante for vurdering af virksomhedsværdi og beslutning om investeringer. ISSB kommer i begyndelsen til at fokusere på klimaforandringer for så senere at behandle andre afgørende områder, mens der fortsat bygges momentum.

Dette er blevet en nødvendighed for SMV-segmentet, som har været tvunget til at navigere i flere forskellige ikke-standardiserede regelsæt – en situation, der ofte har skabt forvirring.

Sarah Carroll, Associate Director of Financial Reporting hos Grant Thornton International Ltd, udtaler, at udviklingen af omfattende rapporteringsstandarder er afgørende:

”Da behovet for informationer om bæredygtighed af høj kvalitet fortsat er stigende, er det i kampen mod klimaforandringer afgørende at få udarbejdet et omfattende sæt af rapporteringsstandarder, som muliggør virksomhedsrapportering i forhold til disse sager.”

ISSB er langtfra en enkel løsning. Kommentatorer såsom Financial Times’ Gillian Tett påstår, at måling af grønne emner kommer til at være en stor udfordring, [iv] især Anvendelsesområde 3-emissioner. Men denne udfordring vil for alle virksomheder, som håber på kapital igennem investering eller gæld, ikke længere være valgfri.

Mark Hucklesby, Director of Financial Reporting hos Grant Thornton  International Ltd, tilføjer:

”Globale, konsekvente bæredygtighedsstandarder bliver en gamechanger for både multinationale virksomheder og SMV-segmentet, præcis ligesom indførelsen af International Financial Reporting Standards (IFRS) revolutionerede finansiel

rapportering for 20 år siden. Kludetæppet af aktuelle bæredygtighedsstandarder har været en frustrerende stopklods for virksomhederne, især de internationalt arbejdende.

”Ligesom med vedtagelsen af IFRS, er det vores forventning, at virksomhederne snart vil gøre brug af bæredygtighedsstandarderne fra ISSB. Det er klart, at virksomhederne og mange dele af deres forsyningskæder hurtigt skal kunne vurdere, hvordan de bliver påvirket af de nye rapporteringskrav og derefter bestemme sig for den mest effektive rapporteringsform.”

Men igen i lighed med IFRS er det uklart, hvor mange lande der vælger at indføre brugen af ISSB’s standarder.

Scott Wilson, Director ESG and Sustainability hos Grant Thornton UK, siger:

”Vi opfordrede til, at momentum holdes i forhold til ensretningen af regelsæt for rapportering og standarder – det er fantastisk, at det blev muligt, da det vil reducere virksomhedernes forhindringer i at spille deres rolle og skabe øget gennemsigtighed, og konsekvent rapportering vil skabe tillid mellem alle parter. Hvor godt standarderne bliver modtaget på internationalt plan, er stadig uvist, og hvordan og hvornår de kan anvendes på SMV segmentet, er aktuelt også stadig uvist, men retningen er positiv og vi støtter op om den.”

2.   SMV-segmentet skal have adgang til midler og projekter

De vigtige fremskridt inden for regelsæt for rapportering og standarder går hånd i hånd med de enorme private kapitalforpligtelser, der blev truffet aftale om under COP26. Midlerne til bæredygtige investeringer igennem Glasgow Financial Alliance for Net Zero udgør aktuelt $130 billioner, som den britiske økonom Nicholas Stern kalder ”den største omfordeling af kapital siden den industrielle revolution.”[v]

Alasdair Grainger, Director – Net Zero hos Grant Thornton UK, siger, at næste skridt bliver at styrke SMV-segmentet:

”Allokeringen af midler var det første skridt. Virksomhederne skal nu have mulighed for at gøre brug af dem. Det er stadig uklart, hvordan SMV-segmentet får adgang til de midler, som de skal bruge til at opnå netto-nul, og om disse midler bliver tilgængelige på hjemmemarkederne i forbindelse med offentlige nationale og lokale projekter, udviklet til omstilling til lavemissionsøkonomi.”

Alejandro Villaseñor Galan, Head of Sustainability hos Ria Grant Thornton i Italien, tilføjer: ”SMV-segmentet får brug for hjælp til at udvikle de bæredygtighedskoncepter, som både offentlige og private investorer efterspørger. Virksomhederne vil uden tvivl blive udelukket fra finansiering igennem eksempelvis banker og private equity, indtil de kan præsentere bæredygtighedsplaner, der baserer på de nye ISSB-standarder.”

Virksomhederne skal i højere grad præstere på to niveauer inden for virksomhedsrapportering: Finansiel rapportering iht. IFRS og i fremtiden revideret bæredygtighedsrapportering. Begge dele bliver en forudsætning for at modtage midler. For investorer, der stadig mere skal opfylde bæredygtighedskrav, bliver ISSB linsen, hvorigennem de iagttager og vurderer potentielle investeringsmuligheder.

Nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra Grant Thornton

Få tilsendt publikationer, nyheder og gode råd om skat, moms, afgifter, revision og regnskab og vær den første til at modtage invitationer til vores aktuelle events.

 

3.   Tingene skal gøres lettere: Udvikling af en køreplan

Fremskridtet inden for måling og rapportering af bæredygtighedsvurderinger er et afgørende resultat af COP26, men for mange i SMV-segmentet er vejen til udvikling af en bæredygtighedsplan stadig uklar. Rapportering af fremskridt er et vigtigt, men sekundært aspekt. For at muliggøre hurtige, globale fremskridt skal beslutningstagerne stræbe efter at gøre omstillingen til netto-nul så enkel som mulig for virksomhederne.

Offentliggjort samtidig med COP26 anerkender den britiske regering dette i deres netto-nulstrategi og lover at udforske muligheden for ”regeringsledet rådgivning, som skal konsolidere og forenkle råd og anden hjælp vedrørende netto-nul”.[vi] For at gøre SMV-segmentet i stand til at levere den nødvendige forandring, skal sådanne services implementeres hurtigt og på globalt plan.

Angela Jhanji, Director ESG and Sustainability hos  Grant Thornton US, forklarer: ”Der findes ingen universel løsning på bæredygtighed. Det påhviler de enkelte virksomheder - både små og store - at udvikle omstillingsplaner til netto-nul, der er skræddersyet til de interne forretningsgange og parternes behov. Dog er klar rådgivning om de nødvendige skridt uvurderlig for SMV-segmentet uden de fornødne interne ressourcer og ekspertise til at udvikle en netto-nulplan. Bevidstheden om, at man er på rette vej, er afgørende for virksomhedernes egen succes og den overordnede omstilling til en økonomi med netto-nulemissioner.”

4.   Hjælp til SMV-segmentet med at integrere netto-nulstrategier i forretningsgangene

Mens det var meget usandsynligt, at COP26 kunne hjælpe virksomheder med at integrere permanente netto-nulprogrammer, er det stadig et vigtigt tema.

Som Johanna Forsgren, Manager Sustainability Business Advisory hos Grant Thornton Sweden, korrekt påpeger: ”Det er vigtigt at undgå tosporstilgange. Mens virksomheder med gode ressourcer tager store spring i udviklingen af tiltag som svar på de lovmæssige krav, skal SMV-segmentet kæmpe for ikke at falde bagud. De skal aktivt samarbejde med de relevante parter og forstå behovet for rapportering af mål og andre foranstaltninger, så de går i takt og sammen favner innovation. Det vil i hvert fald hjælpe SMV-segmentet med at forme deres egne netto-nulstrategier.”

Mens mange større virksomheder søger rådgivning, spiller regeringen også en stor rolle, enten med specifikke tiltag eller ved at hjælpe SMV-segmentet med udviklingen af knowhow og forståelse for, hvad netto-nul betyder for virksomhederne på operationelt niveau.

Grant Thorntons egen research viser, at mange SMV-selskaber udnytter muligheden og gør bæredygtighed til kernen af deres forretning.[vii] Hele 43% af virksomhederne på globalt plan har allerede udviklet en sådan strategi.

Men for næsten en tredjedel af de adspurgte virksomheder udgør manglen på klarhed omkring krav og bestemmelser et problem. Beslutningstagere på tværs af kloden skal påtage sig den vigtige opgave at understøtte og skabe muligheder for omstillingen af SMV-segmentet.

COP26 satte kursen, men midtmarkedsvirksomhederne skal selv kunne navigere


COP26 gav ambitioner og mål, men lovede ingen overordnede svar til virksomhederne. Mens regeringer, finansielle institutioner og forbrugere har fuld fokus på klimaproblematikken, står agile SMV-selskaber verden over klar til at svare og stå i maskinrummet, når det handler om at levere på løfterne afgivet i Glasgow.

Selvom de delegerede igen har forladt Glasgow, fortsætter samtalerne og udviklingen. Rejsen til netto-nul er en proces og mere omfattende end et enkelt årligt arrangement. Grant Thornton vil i processen fortsætte med at være en stemme for SMV-segmentet for at sikre, at deres vigtige holdninger bliver hørt, samt at politik og bestemmelser bliver udviklet med disse virksomheder i front.

Peter Bodin, CEO hos Grant Thornton International Ltd, siger:

”COP26 leverede på to områder for SMV-segmentet - mødet lagde linjen for et regelsæt for standarder, som virksomhederne kan gøre nytte af, og det blev gjort klart, at der vil blive stillet midler til rådighed for dem, der engagerer sig i at opnå netto-nul og ønsker at gøre ord til handling. Vi har en overordnet plan – nu har regeringer og virksomheder verden over muligheden for at samarbejde og udvikle køreplanen, der fører til forandring. Og mens vi venter på COP27 næste år i Egypten, vil de SMV-selskaber, der rykker hurtigst og samarbejder internationalt, opnå en konkurrencemæssig fordel og føre an i kampen om at opnå netto-nul.”


Kilder:

i: Handelsblatt - https://www.handelsblatt.com/politik/international/cop26-drama-in-letzter-minute-so-kam-es-zur-einigung-von-glasgow/27797990.html?ticket=ST-6841027-kdEtPbQPFcQiuhu1iGC5-cas01.example.org

ii: IFRS - https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/

iii. Reuters - https://www.reuters.com/business/cop/ifrs-foundations-liikanen-expects-first-climate-standard-next-year-2021-11-03/

iv: Financial Times - https://www.ft.com/content/a35615c7-7087-49dd-bcb8-8174e256fa95

v: Financial Times - https://www.ft.com/content/e4690e7c-a2de-488c-83a1-111b8b2a7acf

vi: UK Government Net Zero Strategy - https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033990/net-zero-strategy-beis.pdf

vii. Grant Thornton Global - https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/creating-competitive-advantage-through-sustainability/