article banner
Skatteinformation

Skatteinformation, januar 2014

I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte er vigtigere end retssikkerhed og en ordentlig kvalitetssikring i de konkrete sager, og at dette er en uheldig udvikling, fordi det skaber mistillid til SKAT.

I dette nummer af Skatteinformation:

 • Selvangivelsen for 2013
 • Funny Money i skattely
 • SKAT – hvornår indtræder der fuld dansk skattepligt?
 • Rette indkomstmodtager og betalingskorrektion
 • Moms eller momsfrihed ved salg af fast ejendom
 • Moms af grænseoverskridende tjenesteydelser
 • Godtgørelse af el- og energispareafgift
 • Nye love
 • Verserende lovforslag
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Administrative afgørelser

 
God fornøjelse!