article banner
COVID-19

Skat af kompensationsordninger

Regeringen og Folketingets partier har vedtaget en række kompensationsordninger ifm. coronakrisen, som skal hjælpe danske virksomheder med at lette likviditetspresset. Virksomhederne skal dog være opmærksomme på, at kompensationsbeløbet er skattepligtigt.

Har din virksomhed modtaget kompensation gennem fx Erhvervsstyrelsen eller Kulturministeriet under coronakrisen, skal beløbet fremgå af skatteregnskabet for 2020. Det er derfor vigtigt, at du huske dette, hvis du har modtaget en af følgende kompensationsordninger:

  1. Kompensation for tabt omsætning
  2. Kompensation for aflyste arrangementer
  3. Kompensation for forventede faste omkostninger
  4. Lønkompensation for ansatte
  5. Kompensation for freelancere med B-indkomst
  6. Kompensation for freelancere med blandet A- og B-indkomst


Sådan betales skatten

For kompensationsordning 1-4 gælder, at kompensationen skal indgå som en del af virksomhedens samlede indtægt i skatteregnskabet for 2020.

For kompensationsordning 5 og 6 skal virksomheden indtaste beløbet i felt 210 på forskudsopgørelsen og tjekke, at den endelige indtægt automatisk fremgår i rubrik 12 eller 15 på årsopgørelsen. Fremgår din endelige indtægt ikke, skal du selv indtaste den i rubrik 15.

Er du en enkeltmandsvirksomhed, og har du brug for hjælp til bogføringen af tilskud og tilbagebetaling ifm. kompensationsordning 1-3, kan du få hjælp via Bogføringsguiden her.


Har du yderligere spørgsmål om skattebetaling for kompensationsordning, er du altid velkommen til at kontakte os.