article banner
Nyheder

SF har genfremsat Lovforslag om begrænset skattepligt for K/S’er og P/S’er

Danmark skal ikke kunne bruges som skattely for udenlandske deltagere i danske K/S’er og P/S’er. SF har derfor fremsat et lovforslag, der skal indføre begrænset skattepligt for deltagerne.

Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i K/S’er og P/S’er er (L 176)

Der foreslås indsat en bestemmelse i henholdsvis kildeskattelovens § 2 og selskabsskattelovens § 2, som giver intern hjemmel til at beskatte udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber og partnerselskaber.

Lovforslaget vil således reelt kun ramme investorer, der er hjemmehørende i et skattelyland, og investorer, der ikke har oplyst om deres investering til skattemyndighederne i deres hjemland.

Driver det danske K/S eller P/S virksomhed med fast driftssted i Danmark, er der allerede hjemmel i såvel kildeskatteloven som selskabsskatteloven til at beskatte deltagerne.

Den foreslåede interne hjemmel til beskatning vil Danmark ikke kunne udnytte, hvis deltageren er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, idet beskatning af virksomhed kræver fast driftssted.

Kontakt

Skatteafdelingen
Lærke Hesselholt
Telefon. 35 27 52 40
E-mail: laerke.hesselholt@dk.gt.com