article banner
Nyheder

Rød regering vil gøre generationsskifte dyrere: Bør du reagere nu?

Står det til Socialdemokratiet, kommer arveafgiften på overdragelse af virksomheder til at stige fra seks til 30 procent efter folketingsvalget. Går du med tanker om et generationsskifte i din virksomhed, kan det derfor være en god idé at reagere allerede nu.

Snart er det tid til valgdebatter i tv, valgplakater i lygtepælene og valgkort i postkassen. Folketingsvalget finder senest sted d. 17. juni, og det betyder, at partierne er ved at finpudse det politiske skyts, der skal skydes med i valgkampen.

For erhvervsdrivende, der skal overdrage virksomhed – hvad enten det er til familie, medarbejdere eller andre – kan valgets udfald få fundamental betydning. Hos Socialdemokratiet har man længe varslet stramninger af de nuværende arveafgiftsregler, og i december udmundede det sig i et konkret forslag.

Forslaget består i, at man vil hæve det skattefrie bundfradrag og ophæve den nuværende lave afgift på seks procent, der gælder ved overdragelse af erhvervsvirksomheder. Desuden vil partiet indføre en særlig afgift på 30 procent for arv på over tre millioner kroner. Al arv, som ikke har at gøre med erhvervsmæssig virksomhed, skal ifølge Socialdemokratiets plan stige fra 15 til 30 procent i afgift, mens den for erhvervsmæssige virksomheder vil komme til at stige fra seks til 30 procent.

”Det er i det hele taget en stram linje, der bliver lagt op til, og den kan få stor betydning for mange danskere. Derfor kan vi kun anbefale, at man inden valget tager sig tid til at overveje, om der skal laves generationsskifte, overdrages gaver eller lignende – for det kan altså potentielt blive langt dyrere på den anden side af valget,” forklarer Jesper Larsen, som er Tax Partner, Head of Tax i Grant Thornton.

Tag dit valg før valget

Det er ellers regeringens plan, at arveafgiften for overdragelse af virksomhed skal falde fra seks til fem procent frem mod næste år – og at den helt skal afskaffes inden 2025. Men den lempelse virker Socialdemokratiet altså stålsatte på at tilbagerulle.

”Et generationsskifte er normalt længe undervejs, da der kan være mange følelser og faktorer i spil, når en virksomhedsstafet skal gives videre. Men i denne særlige situation, hvor regeringen og Socialdemokratiet har vidt forskellige planer for arveafgiften, kan man altså gøre klogt i at speede processen og overvejelserne op. Spørgsmålet er derfor, om man som virksomhedsejer bør reagere allerede nu,” slutter Jesper Larsen.

Går din virksomhed med overvejelser om et generationsskifte? Eller er du i tvivl om, hvordan du sikrer din arv bedst? Så kontakt Jesper Larsen på jesper.larsen@dk.gt.com eller tlf. 35 27 50 55 til en snak om netop din situation.

Fakta: Det vil Socialdemokratiet gøre med arveafgiftsreglerne

Bundfradraget

  • Det skattefri bundfradrag er ét fradrag til deling for dem, der skal arve. Der betales arveafgift for øvrig arv, der overstiger bundfradraget. Bundfradraget er i dag på 295.300 kr.
  • Socialdemokratiet vil hæve det skattefri bundfradag fra 295.300 kr. til 500.000 kr.

Arveafgiften

  • Arveafgiften for erhvervsmæssig virksomhed, som i dag er på seks procent, skal hæves til 30 procent.
  • Arveafgiften for øvrig arv, som ikke vedrører erhvervsmæssig virksomhed, er i dag på på 15 procent. Den skal også hæves til 30 procent.
  • Afgiften for arv på over tre millioner kroner skal hæves til 30 procent.
  • Tillægsafgiften for arv til andre end livsarvinger (fx søskende, niecer, nevøer etc.) er i dag på 25 procent – den samlede afgift af arv til disse vil dermed udgøre 47,5%.