COVID-19

Regeringen vil genåbne låneordningen for moms og lønsumsafgift

insight featured image
Contents

I foråret kunne små og mellemstore virksomheder søge om at låne den indbetalte moms og lønsumsafgift for at få øget likviditet under coronakrisens første bølge. Nu vil et flertal i Folketinget genåbne ordningen.

Låneordningen for moms og lønsumsafgift gav i foråret mange SMV’er mulighed for at få tilbagebetalt den allerede indbetalte moms og lønsum som et lån. Nu vil regeringen genåbne ordningen for de virksomheder, som ikke gjorde brug af muligheden i foråret, og som dermed kan søge om at låne momsen og lønsumsafgiften for perioden 17. november til 18. december 2020. Det betyder, at virksomheder som ikke allerede har søgt om det rentefrie lån, nu kan søge om at få udbetalt den indbetalte moms for 4. kvartal 2019, 2. halvår 2019 samt den indbetalt lønsumsafgift efter metode 4 for første kvartal 2020.

Ydermere forlænges tilbagebetalingsfristen for alle lån og loftet over skattekontoen begge til den 1. november 2021.

Det forventes at lovforslaget om genåbning af låneordningen vedtages den 12. november og træder i kraft ved efterfølgende bekendtgørelse.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.