Nyhed

Ændringer i momsangivelsen for virksomheder med både momsfrie og momspligtige aktiviteter

Linda-Sophia Danielsen 120x120
Af:
Timeglas ur - featured
Allerede ved næste momsindberetning skal virksomheder (herunder foreninger, selskaber mv.) aktivt tage stilling til, om de har momsfritagne aktiviteter. Det skal de, fordi oplysningerne nu skal fremgå af momsangivelsen.

Som følge af, at der 1. juli 2023 blev indført renter på forkert og for sent angivet moms, har man indført nye regler for virksomheder, der har både momspligtige og momsfrie aktiviteter.

Virksomheder, der både har momspligtig og momsfritaget omsætning fx tandlæger, har delvist momsfradrag efter en omsætningsfordeling, hvorved momsfradraget opgøres som forholdet mellem de momsfrie indtægter og de samlede indtægter omfattet af momslovens anvendelsesområde på et år.

Tidligere har sådanne virksomheder løbende skulle anvende den fradragssats, der var opgjort for året forinden, og derefter regulere momsangivelserne tilbage i tid, når den faktiske momsfradragssats for året var beregnet. 


Nye regler

Per 1. juli 2023 trådte nye regler for angivelsen af den delvise fradragsret i kraft. Hvor virksomheden før skulle regulere sine momsangivelser tilbage i tid, skal reguleringen nu finde sted i den momsperiode, der indeholder den 6. måned efter regnskabsårets afslutning. Det vil fx være juni, 2. kvartal eller 1. halvår, for virksomheder, hvis regnskabsår er kalenderåret. 

 

Baggrund for ændring

Årsagen til ændringen er de nye renteregler på forkert og for sent angivet moms, som er indført per 1. juli 2023. Du kan læse mere om renterne her. Hvis virksomhedens beregnede fradrag er lavere end det, man har anvendt fra året forinden, og man derved har moms til betaling, vil der komme renter på denne betaling ved en ændring i momsperioder tilbage i tid. For at undgå denne renteopkrævning tages en eventuel regulering nu med i en enkelt momsperiode, som ligger efter afslutningen af regnskabsåret. 

 

Angivelse af delvis fradragssats

Udover de nye regler for angivelse af en eventuel regulering i fradrag for moms skal alle momsregistrerede virksomheder per 1. januar 2024 nu én gang årligt tilkendegive, om virksomheden har momsfritagne aktiviteter som omfattet af momslovens § 13, stk. 1. Første gang, momsregistrerede virksomheder skal angive dette, vil være i forbindelse med indberetning af den momsperiode, der indeholder juni 2024 (juni, 2. kvartal eller 2. halvår 2024). Virksomheden vil automatisk blive bedt om at tage stilling til, om den har momsfritagne aktiviteter. Såfremt virksomheden angiver, at den har momsfritagne aktiviteter, vil den herudover blive bedt om at angive den foreløbige delvise momsfradragssats samt slutdato for det regnskabsår, som den foreløbige fradragsprocent er beregnet på baggrund af. 


Delvist momsfradrag

Virksomheder med både momspligtige aktiviteter og momsfritagne aktiviteter jf. momslovens § 13, stk. 1, har ret til delvist momsfradrag for generalomkostninger, altså omkostninger, der vedrører både den momspligtige og momsfritagne del af virksomheden.

Det omfatter fx tandlægevirksomheder, der sælger momspligtige tandbørster eller museer, der har salg fra café og souvenirbutik. 


Spørgsmål?

Er du i tvivl om, om du beregner den delvise momsfradragsprocent korrekt, har du spørgsmål til angivelsen eller har du generelt spørgsmål til moms og afgifter? Ræk endelig ud til vores afdeling for indirect tax hos Grant Thornton, som står klar til at rådgive dig.