Nyhed

3. rate acontoskat skal indbetales senest 1. februar 2024

ContributorName(contributor, true)
Af:
Online betalingskort - 1200x500
I november 2023 havde selskaber omfattet af acontoskatteordningen frist for indbetaling af 2. rate acontoskat. Nu nærmer deadline sig for 3. rate acontoskat for indkomståret 2023.

I takt med, at årsrapporterne afsluttes, og virksomhedernes skattepligtige indkomst opgøres, er det værd at se på, hvorvidt har betalt nok selskabsskat i løbet af indkomståret 2023. 

Er der ikke betalt nok selskabsskat i forhold til den forventede skattebetaling, er det endnu ikke for sent at indbetale restskatten. Fristen for indbetaling af 3. rate acontoskat er den 1. februar 2024. 

Skattestyrelsen har i deres SKM-meddelelse, SKM2023.604.SKTST af 15. december 2023, offentliggjort, at restskatteprocenten for indkomståret 2023 bliver 7,7 %. Vi anbefaler, at virksomhederne tager stilling til eventuel restskat og indbetaler acontorestskatten inden den 1. februar 2024.

Betales restskatten ikke inden den 1. februar 2024, vil de selskaber, som ender med en restskat, blive opkrævet et rentetillæg på 7,7 %. Ved indbetaling senest den 1. februar vil rentetillægget for restskat være 1,5 %. Rentetillæggene ikke fradragsberettigede. 

 

Hvis der opstår overskydende skat

I tilfælde, hvor der opstår overskydende skat på baggrund af indbetalinger foretaget efter den 20. november 2023 (deadline 2. rate) og inden den 1. februar 2024 (deadline 3. rate) godtgøres den overskydende betaling ikke jf. selskabsskattelovens § 29 B stk. 5. 

Overskydende skat kan derimod godtgøres i de tilfælde, hvor der er foretaget frivillig indbetaling senest den 20. november 2023, og der på baggrund af den indbetaling er opstået en overskydende skat. Her vil der blive ydet en godtgørelsesprocent på 2,7 % af den overskydende skat. 

 

Sådan indberettes frivillig indbetaling af acontoskat

Man skal indberette den frivillige indbetaling til Skattestyrelsen via TastSelv, inden man foretager indbetalingen af acontoskatten. Herefter modtager man en betalingslinje. Indbetaler man bare direkte til SKAT, vil Skattestyrelsen ikke kunne følge betalingen og derfor tilbagebetale beløbet. Følg nedenstående guide til indberetningen.

  1. Gå ind på: www.skat.dk/erhverv
  2. Hvis du betaler skat for selskaber m.fl. > Vælg ’Selskabsskat’ > Vælg ’Acontoskat’ > Vælg ’Indberet/Ændr’ > Vælg herefter den rate, som du ønsker at ændre.
  3. Indberet beløbet, som selskabet ønsker at indbetale til frivillig acontoskat.
  4. Foretag betalingen via betalingslinjen.