article banner
NYHEDER

Lovforslag om ændring af ekspertskatteordningen

Lovforslag om ændring af ordningen. Skatteministeren har fremsat lovforslag om forhøjelse af bruttoskatten fra 26 % til 27 %, men til gengæld kan bruttobeskatning for forskere m.fl. anvendes i 84 måneder i stedet for de nuværende 60 måneder.


Ekspertskatteordningen

Man behøver ikke at være ekspert for at blive omfattet af ekspertbeskatning, bare man får tilstrækkeligt i løn eller skal udføre visse former for forskningsarbejde. Lønkravet for ikkeforskere er minimum 65.100 kr. (2018) om måneden efter fradrag af ATP mv.
Ekspertbeskatningen udgør AM-bidrag på 8 % og 26 % i bruttoskat af det resterende
beløb.

Udover lønkravet er der en række øvrige betingelser, der skal være opfyldt for at blive omfattet af denne attraktive lave danske beskatning, eksempelvis at personen ikke må have været fuld skattepligtig til Danmark i de seneste 10 år forud for ansættelsen.

 

Lovforslaget

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der ændrer den gældende ekspertbeskatning på to punkter. 

  • Bruttoskatten på 26 % foreslås forhøjet til 27 %.
  • Den maksimale periode, hvor ekspertbeskatningen kan anvendes, foreslås udvidet fra 60 måneder til 84 måneder. 

De foreslåede ændringer skal have virkning fra og med indkomståret 2018. Forlængelse af perioden til 7 år kommer også til at omfatte personer, der den 1. januar 2018 ikke har anvendt ordningen i 5 år. 

Personer, der inden den 1. januar 2018 har anvendt den maksimale periode på 60 måneder, får ikke glæde af forlængelsen. 

Forhøjelse af skatten til 27 % fra og med 2018 gælder, uanset hvor længe man anvender ordningen. Personer, der i 2017 er under ekspertordningen, skal også betale den forhøjede skat fra og med indkomståret 2018. 

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.