article banner
Nyheder

Solcelleanlæg under den ”gamle ordning” kan momsregistreres

Landsskatteretten har i en konkret sag (SKM2016.484.LSR) afgjort, at solcelleanlæg under den såkaldt ”gamle ordning” kan momsregistreres, uanset at solcelleanlæggets årlige produktion er mindre end ejerens private forbrug.

Momsregistrering af solcelleanlæg

SKAT har hidtil haft den opfattelse, at solcelleanlæg uden oplagringskapacitet under den såkaldt ”gamle ordning” ikke kan momsregistreres, når solcelleanlæggets produktion er mindre end ejerens private elforbrug, og afregningsmodellen er årsbaseret nettoafregning. Ifølge SKAT er der således ikke tale om økonomisk virksomhed med levering af elektricitet mod vederlag. Dermed kan ejeren af solcelleanlægget ikke fratrække moms af anskaffelses- og driftsomkostninger.

Et solcelleanlæg er under den ”gamle ordning”, såfremt anlægget er anskaffet og tilsluttet elnettet inden den 19. november 2012.

Landsskatteretten har nu underkendt SKATs praksis og afgjort, at solcelleanlæg uden oplagringskapacitet under den ”gamle ordning” kan momsregistreres, også når solcelleanlæggets produktion er mindre end ejerens private elforbrug.

Der er efter vores opfattelse tale om en praksisændring, som på baggrund af Landsskatterettens afgørelse giver mulighed for genoptagelse og fradragsret med tilbagevirkende kraft fra 4. kvartal 2012. Samtidig skal der så betales udtagningsmoms af det private forbrug i perioden. Vi har imidlertid kendskab til sager i Landsskatteretten, som går tilbage til 2011, hvorfor der efter vores opfattelse også bør kunne ske genoptagelse længere tilbage end 4. kvartal 2012.

Vi må imidlertid afvente et styresignal fra SKAT, før vi kender mulighederne for genoptagelse.


Fra: REVIFAXEN - nyhedsbrev om skatter og afgifter. Nummer 1258 af 1/11-2016