COVID-19

Kompensationsordninger forlænges, forbedres og forenkles

insight featured image
Contents

Regeringen og et flertal af Folketingets partier præsenterede torsdag den 17. december 2020 en ny aftale om kompensationsordninger til det danske erhvervsliv, som kort før jul gennemgår endnu en omfattende nedlukning.


Danmark gennemgår endnu en nedlukning, som for mange danske virksomheder betyder omlægning af produktion, indskrænket salg eller forbud mod at holde åbent. Derfor besluttede Regeringen og Folketingets partier allerede den 10. december at forlænge hjælpepakkerne til berørte virksomheder. I forlængelse af Statsministerens udmelding den 16. december om en yderligere nedlukning af Danmark, er der nu indgået aftale om at forlænge, forbedre og forenkle samtlige kompensationsordninger fra foråret, for at understøtte det danske erhvervsliv under anden coronabølge.


Følgende kompensationsordninger forlænges:

 • Kompensation for faste omkostninger
 • Kompensation for arrangører
 • Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører m.v
 • Nødpulje til kulturområdet
 • Garantiordninger i Vækstfonden og EFK til SMV’er og større virksomheder
 • Matchfinansieringsordningen i Vækstfonden
 • Aktivitetspulje til kulturinstitutioner

Alle ordninger forlænges fra 31. januar til den 28. februar 2021.


Oprettelse af ny A-skattelånsordning til SMV’er

Med afsæt i den tidligere momslåneordning oprettes en ny skattelånsordning, som giver SMV’er mulighed for rentefrit at låne A-skatten og AM-bidraget, som virksomheden skulle afregne i perioden 18.-29. januar 2021. Dette omfatter såvel de ordinære skatter som de udskudte skatter. Lånet forventes udbetalt primo februar og skal tilbagebetales 1. november 2021.

Forenkling og forbedring af eksisterende kompensationsordninger

Ordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light og kompensation til selvstændige mv. forenkles for at gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomhederne. Det omfatter:

 • Forenklet dokumentation af virksomhedens omsætningstab.
 • Forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning (se også forlængede periode ovenfor).
 • Ensrettet og forbedret trappemodel til store virksomheder.
 • Forbedring af faste omkostninger light, hvor trappemodel ikke indgår, men i stedet sættes et højere kompensationsloft.

Kompensation til tvangslukkede enheder

Alle tvangslukkede enheder i Danmark kan med den nye aftale søge om kompensation for faste omkostninger light. Dette giver enhederne mulighed for 100 % kompensation, dog maksimalt 100.000 kr. om måneden.

Sæsonafhængig kompensation – jul

Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere genindføres for julesæsonen. Perioden vil dermed være 1. december til 31. december 2020. For at søge ordningen skal det kunne dokumenteres, at den forventede månedlige omsætning i kompensationsperioden (december 2020) var mindst 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning i det anvendte regnskabsår. Anvendes kalenderåret som regnskab, vil det være den månedlige gennemsnitlige omsætning i de øvrige måneder for 2020. Den forventede omsætning måles i forhold til omsætningen i referenceperioden, som er 1.-31. december 2019.

En omsætningsnedgang på min. 50 % i kompensationsperioden giver adgang til en kompensation på op til 90 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 37.000 kr. pr. måned. Derudover gælder samme krav som i den almene ordning for selvstændige, freelancere mv.

Styrkelse af omstillingspulje til turisme og oplevelsesøkonomien

Aftalepartierne er enige om, at den hårdt prøvede turisme og oplevelsesøkonomi i Danmark skal styrkes. Derfor afsættes 110 mio. kr. yderligere i 2021 til den eksisterende omstillingspulje, som er målrettet netop oplevelsesøkonomien og dansk turisme.


Vi forstår, at den nuværende nedlukning rammer det danske erhverv hårdt, så tøv ikke med at kontakte os for sparring eller ved spørgsmål.