NYHEDER

Hvordan skal du håndtere virksomhedens moms i webshoppen?

ContributorName(contributor, true)
Af:
Linda-Sophia Danielsen, VAT Partner
insight featured image
Contents

Den 1. juli 2021 trådte nye regler for salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande i kraft. Systemet kaldes i daglig tale OneStopShop (OSS) og indebærer, at virksomheder, der sælger varer til private forbrugere i andre lande, kan vælge at indberette og betale moms i hele EU via én samlet momsangivelse.


Momsreglerne i EU er centrale forstået på den måde, at medlemslandene er forpligtiget til at rette ind efter et fælles momssystem. Momssystemet kan dog ikke følge med, når det kommer til internationalisering og globalisering, hvilket volder store problemer for mange virksomheder. I EU er man opmærksom på udfordringerne, som det centrale system medfører. Dette er fx tab af momskroner på op til 16,5 mia. kr. alene i Danmark (2017) og den konkurrencefordrejende effekt, som bureaukratiske regler har for bl.a. SMV-segmentet, der oftest er nødsaget til at købe administration ude i byen, hvor større virksomheder kan håndtere det in-house. Så hvorfor gøre brug af OSS med de udfordringer, der følger med et centralt system? Det kommer vi ind på her.

OSS gør momshåndtering lettere

OSS blev modtaget med blandede følelser. Nogle virksomheder åndede lettede op, mens andre tænkte, hold nu op, det kan de ikke mene. Når det er sagt, så har systemet langt flere fordele end ulemper for de virksomheder, der er omfattet, og dermed efter eget valg kan drage nytte af de fordele, der følger med.


Hvilke virksomheder kan benytte OSS?

OSS kan benyttes af virksomheder med salg til privatpersoner i andre EU-lande, hvor virksomheden selv står for forsendelsen af varerne. Et sådan salg kaldes for ”fjernsalg”. Grænsen for, hvornår man som virksomhed i EU - og således også som dansk virksomhed, skal momsregistreres, er sat lavt. Virksomheder med en samlet omsætning, der overstiger 10.000 EUR p.a., skal opkræve lokal moms, altså moms i det land hvor forbrugeren er bosat.

Opkrævning af lokal moms kan ske på to måder; enten via en lokal momsangivelse eller ved angivelse i OSS-systemet, som i Danmark er inkorporeret i Tast-Selv Erhverv. Sidstnævnte løsning, er som udgangspunkt at foretrække, da det kræver en del at håndtere lokale momsregistreringer og angivelser – andet layout, strenge deadlines, forskellige angivelseskrav, fx SAF-T eller papir osv.


Hvilke fordele følger med OSS?

En af de klare fordele ved OSS er, at virksomheder med salg til privatpersoner i andre EU-lande kan nøjes med at angive momsen i ét land, f.eks. Danmark. Det er imidlertid ikke muligt både at benytte OSS og have en lokal momsregistrering i andre EU-lande. Virksomheder, der som følge af tidligere gældende momsregler for fjernsalg, har en lokal momsregistrering, skal således lade sig afmelde, medmindre registreringen fx er begrundet i en lokal lagerfacilitet i det pågældende land. Med angivelse i OSS via ét land følger én angivelse, én deadline, fire årlige momsperioder og én samlet betaling. Ved benyttelse af OSS i Danmark, vil virksomheden således skulle lade sig OSS-registrere, angive momsen kvartalsvis i Tast-Selv Erhverv og betale et samlet momsbeløb til Skattestyrelsen, som efterfølgende fordeles til de respektive medlemslande. For virksomheder mindskes administrationen altså ved at samle det hele i OSS-systemet.

Herudover kan vi i Danmark drage fordel af, at momssatsen i Danmark er den næsthøjeste i EU. Afhængig af konkurrencesituationen på det pågældende marked, kan en dansk virksomhed ved salg til fx kunder i Tyskland øge sin avance med 6 %, svarende til forskellen på den danske og tyske standard momssats. Mange virksomheder vælger nemlig at angive en enhedspris inkl. moms på deres hjemmeside uden at differentiere mellem landene.  
 

Det skal du være opmærksom på ved brug af OSS

Differentierede momssatser stiller krav til webshoppen. Herudover skal virksomhederne være klar på at kunne angive de forskellige momssatser på fakturaen. En løsning på dette kan være at angive sine priser inkl. moms, hvilket er tilladt ved salg til privatpersoner. Herved kan man undgå forskellige domæner, et omstændigt faktura setup osv. Mulighederne afhænger naturligvis af varetype, antallet af lande virksomheden sender til og andre strategiske overvejelser.

Virksomheder, der benytter OSS, skal også være obs på, at opbevaringspligten er udvidet til 10 år, og at omsætningen skal kunne fordeles per land. Endvidere skal man være opmærksom på, at der fortsat stilles krav om lokal momsregistrering i andre EU-lande, hvis man har et varelager i det pågældende land.  

Håndtering af salg til 3. lande

Når vi taler salg af varer til 3. lande, er udgangspunktet, at en eventuel lokal moms samt øvrige lokale afgifter betales af kunden i forbindelse med importen. Dog skal virksomheder med salg til privatpersoner i f.eks. Storbritannien være opmærksomme på, at virksomheden skal momsregistreres ved salg til bl.a. privatpersoner, hvis den samlede værdi af forsendelsen er lavere end 135 GBP. Årsagen er, at disse leverancer ikke er omfattet af de almindelige importprocedurer, men derimod lokal moms på typisk 20 %. Den lokale moms skal opkræves af sælger og for at kunne opkræve britisk moms, skal den danske virksomhed altså momsregistreres.

Videre udbredelse og implementering af OSS

Virksomheder, der sælger elektroniske ydelser, såsom lydbøger og e-learning, har kunne benytte OSS-systemet i mange år, hvorfor man også fra EU’s side på forhånd vidste, at OSS med fordel kunne udbredes til også at gælde for grænseoverskridende varetransaktioner. Samtidig med implementeringen af OSS blev der også indført nye regler for importvirksomheder, som herved har fået mulighed for at benytte en tilsvarende ordning kaldet IOSS. Sidstnævnte er en vigtig regel, der har til formål at beskytte EU-virksomhederne mod ulige konkurrence fra 3. lande. De kommende år vil byde på flere radikale ændringer i momssystemet, hvilket da også er tiltrængt.


Har du spørgsmål omkring OSS-registrering eller angivelse, eller har du brug for hjælp til hele setuppet, kan du altid kontakte os.