Nyheder

Godt nyt for erhvervslivet - forenklede regler for godtgørelse af elafgift i 2021

insight featured image
Contents

Midt i BREXIT, COVID-19 og hjælpepakker kan en stor nyhed muligvis være gået din næse forbi.

Som en del af klimaaftalen, som blev indgået i 2020, har momsregistrerede virksomheder fra 1. januar 2021 ret til godtgørelse af elafgiften efter samme sats, uanset om de anvender elektriciteten til opvarmning, aircondition eller varmt vand.

Det betyder, at fremadrettet bliver det markant lettere for virksomheder at administrere godtgørelsen af elafgiften, da man fra årsskiftet alene skal holde styr på én afgiftssats, nemlig en godtgørelsessats på 89,6 øre pr. kWh.

Der er dog stadig de liberale erhverv såsom advokater, bureauer, revisorer m.fl. som frem til 1. januar 2023 kun kan få godtgjort elafgiften af elektricitet, som anvendes til opvarmning, aircondition og varmt vand. Fra 1. januar 2023 kan de få godtgørelse for hele deres elforbrug i samme omfang som de andre momspligtige virksomheder.


Hvis du har spørgsmål til dine muligheder for godtgørelse af el- og vandafgift, er du velkommen til at kontakte os.