article banner
NYHEDER

Gode skatteråd inden nytår

Inden det nye år skydes ind, kan man gøre sig selv en tjeneste ved at tage en kort pause fra juletravlheden – og i stedet sætte sig ned og få styr på skatten inden udgangen af 2018.

Der kan være mange årsager til, at man har betalt en forkert skat, men 15 minutter er typisk rigeligt til at få styr på sagen. Det kan altså både spare dig for at betale unødigt meget i skat – og for at få et skattesmæk. Det er særligt relevant for dig, der i årets løb har oplevet store ændringer i din økonomi.

Nedenfor finder du en guide af gode råd, der kan hjælpe dig til at sikre en god skatteafslutning på 2018.

Indbetal restskat

Sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat (uden renter og tillæg) er d. 31. december 2018. Betales restskatten efter den dato – men senest d. 1. juli 2019 – er dag til dag-renten på 2,2 % (ikke fradragsberettiget), mens renten er på 4,2 % (sidste år og ikke fradragsberettiget), hvis restskatten betales efter d. 1. juli 2019.


Pension 

Har du overvejet, om du kan reducere din skat ved at indbetale ekstra til din pension? Indbetalinger til din pension regnes ikke med i din skattepligtige indkomst. Er din løn højere end topskattegrænsen (542.283 kr. før AM-bidrag), skal du overveje, om det kan være en fordel for dig at indbetale ekstra til din pension.

Har du f.eks. en ratepension, kan du i år indbetale op til 54.700 kr. (efter AM-bidrag) med skattefradrag, hvorimod der på en livsvarig livrentepension ikke er noget loft over din indbetaling med skattefradrag.

Hovedaktionærer i selskaber, der har haft et godt 2018, kan også med fordel overveje at lave en ekstraindbetaling på ratepensionen, så man sikrer en forbedret pensionsopsparing og nedbringer selskabsindkomsten.


Aktier

Har du solgt aktier med fortjeneste, skal du overveje, om du skal indbetale restskat inden d. 31. december 2018. Du bør også overveje, om du kan sælge nogle aktier med tab og modregne tabet i aktieavancen. 2018 vil for mange investorer have budt på tab, da aktiekurserne er droslet ned som følge af usikkerhed på de finansielle markeder. Derfor kan mange med fordel sælge ud af disse aktier inden nytår, da aktietabet kan trækkes fra i andre aktiegevinster. Er der tale om aktier, du tror på og gerne vil eje, kan du med fordel genkøbe dem igen på et senere tidspunkt.

Fortjeneste ved salg af aktier beskattes med 27 % af de første 52.900 kr., og al aktieindkomst derover beskattes med 42 %. Er du gift, beskattes fortjenesten ved salg af aktier med 27 % af de første 105.800 kr., hvorefter den resterende aktieindkomst beskattes med 42 %.


Gaver til børn og børnebørn

Du må give dine børn og børnebørn afgiftsfrie gaver på op til 64.300 kr. og svigerdatteren eller svigersønnen afgiftsfrie gaver på op til 22.500 kr. Det er en god idé at overføre pengene via f.eks. netbank, så det kan bevises, at beløbene er overdraget som gaver.


Skattefradrag for velgørenhed

Du kan få fradrag på velgørende formål på op til 15.900 kr. i 2018. Du skal blot sikre, at den velgørenhed, du støtter, er registreret ved SKAT, og at organisationen indberetter beløbet.


Ændringer i indkomst eller fradrag

Hvis din indkomst i 2018 er blevet højere eller lavere, kan det have betydning for din slutskat.

Har du fået omlagt dit boliglån eller justeret renten, skal du også være opmærksom, da det påvirker dit rentefradrag. Har du f.eks. fået en lavere rente, risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat. 

Har du købt eller solgt bolig kan det også have betydning for din slutskat, da du kun betaler ejendomsværdiskat for den periode, du bor i boligen. 

Er du fortsat i tvivl om, hvordan du får rundet 2018 godt af skattemæssigt? Så kontakt os endelig til en snak om netop din situation.