article banner
COVID-19

FAQ om Vækstfondens garantiordning

(Opdateret 6. juli 2020)

Her kan du læse vores eksperters svar på de oftest stillede spørgsmål om Vækstfondens bankgarantiordning.

Store virksomheder

Hvem kan modtage støtte fra Vækstfonden?

Store virksomheder med CVR-nummer og adresse i Danmark, Færøerne og Grønland kan søge om at modtage garanti fra Vækstgarantifonden. Virksomheden skal have over 250 medarbejdere og en årlig omsætning på mere end 372 mio. kr.

Derudover skal virksomheden have et forventet omsætningstab på minimum 30% grundet coronavirus i perioden 1. marts 2020 til og med 31. december 2020.

Der ydes ikke støtte til virksomheder, som pr. 1. januar 2020 var kriseramte eller ikke kreditværdige.

Hvilken periode dækker garantiordningen?

Vækstfondens garantiordning dækker i perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020.

Hvem finansierer ordningen?

Pengeinstitutioner såsom banker og leasingselskaber kan støtte store virksomheder under coronakrisen. Det gælder også for udenlandske pengeinstitutioner, der er reguleret på det europæiske marked. Vækstfonden samarbejder med alle danske banker, og virksomheder, der ønsker at anvende garantien fra Vækstfonden, skal derfor kontakte deres bank.

Hvad dækker garantiordningen?

Store virksomheder kan gennem Vækstfonden få stillet garanti til lån og driftskreditter hos deres pengeinstitutioner. Garantien dækker op til 80% af pengeinstitutionens evt. tab. Det er dog en forudsætning, at garantien ikke bruges til at afbetale gæld til virksomhedens pengeinstitut ekskl. de ordinære renter, som måtte falde i garantiperioden fra 1. marts til 31. december 2020.

Garantien nedskrives lineært hvert år og har en løbetid på maksimalt 6 år.

Hvad koster ordningen?

For at få garantien skal virksomheden betale en stiftelsesprovision på 0,25 % af garantibeløbet, samt en årlig provision som fastsættes af virksomhedens pengeinstitution på baggrund af dennes rating af virksomheden.

Hvad er størrelsen på garantien?

Store virksomheder kan maksimalt ansøge om lån eller kredit, der falder indenfor et af følgende lofter:

  • To gange virksomhedens årlige lønsum for 2019 eller seneste tilgængelige år.
  • 25 % af virksomhedens omsætning i 2019

Virksomhedens likviditetsbehov samt investeringsbehov de kommende 12 måneder.

Kan lånegarantien opsiges?

Ja, garantien kan opsiges med øjeblikkelig virkning. Bemærk dog, at den årlige løbende præmie for lånet refunderes ikke. Opsigelse skal ske direkte til Vækstfonden.

Kan garantiordningen kombineres med andre hjælpepakker?

Regeringen og Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til det danske erhvervsliv ifm. coronavirus, hvoraf Vækstfondens garantiordning bl.a. indgår. Ved ansøgning om garantiordningen, skal virksomheden sammen med sit pengeinstitut i opgørelsen af lånebehov og omsætningstab have fraregnet forventet kompensation fra regerings støtteordning sammen med evt. forsikringsdækning m.v.

Modtages kompensation fra andre ordninger, skal der også ved beregningen af omsætningsnedgangen tages hensyn hertil, da de forventede modtagende kompensationer skal fragå omsætningen i sammenligningsperioden fra 2019.

Hvordan ansøger jeg om garantiordningen?

Kontakt din bank og forhør dig om muligheden for at modtage garantien. Banken vil herefter indsende en ansøgning til Vækstfonden, som behandler din ansøgning.

Små og mellemstore virksomheder

Hvem kan modtage støtte fra Vækstfonden?

Kreditværdige små og mellemstore virksomheder med CVR-nummer i Danmark, på Færøerne og i Grønland kan søge om at modtage garanti fra Vækstgarantifonden. Virksomheden skal have mindre end 250 medarbejdere og en årlig omsætning på højst 50 mio. Euro.

Derudover skal virksomheden have et forventet omsætningstab på minimum 30 % grundet coronavirus i perioden 1. marts 2020 til og med 31. december 2020.

Der ydes ikke støtte til virksomheder, som pr. 1. januar 2020 var kriseramte.

Hvilken periode dækker garantiordningen?

Vækstfondens garantiordning dækker i perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020.

Hvem finansierer ordningen?

Pengeinstitutioner såsom banker og leasingselskaber kan støtte små og mellemstore virksomheder under coronakrisen. Vækstfonden samarbejder med alle danske banker, og virksomheder, der ønsker at anvende garantien fra Vækstfonden, skal derfor kontakte deres bank.

Hvad dækker garantiordningen?

Små og mellemstore virksomheder kan gennem Vækstfonden få stillet garanti til lån og driftskreditter hos deres pengeinstitutioner. Garantien dækker op til 80% af pengeinstitutionens evt. tab. Det er dog en forudsætning, at garantien ikke bruges til at afbetale gæld til virksomhedens pengeinstitut ekskl. de ordinære renter, som måtte falde i garantiperioden fra 1. marts til 31. december 2020.

Garantien nedskrives lineært hvert år og har en løbetid på maksimalt 7 år.

Kan garantiordningen kombineres med andre hjælpepakker?

Regeringen og Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til det danske erhvervsliv ifm. coronavirus, hvoraf Vækstfondens garantiordning bl.a. indgår. Ved ansøgning om garantiordningen, skal virksomheden sammen med sit pengeinstitut i opgørelsen af lånebehov og omsætningstab have fraregnet forventet kompensation fra regerings støtteordning sammen med evt. forsikringsdækning m.v.

Modtages kompensation fra andre ordninger, skal der også ved beregningen af omsætningsnedgangen tages hensyn hertil, da de forventede modtagende kompensationer skal fragå omsætningen i sammenligningsperioden fra 2019.

Hvad koster ordningen?

For at få garantien skal virksomheden betale en stiftelsesprovision på 2.500 kr., samt en årlig provision på 1 % af garantiens beløb.

Kan lånegarantien opsiges?

Ja, garantien kan opsiges med øjeblikkelig virkning. Bemærk dog, at den årlige løbende præmie for lånet refunderes ikke. Opsigelse skal ske direkte til Vækstfonden.

Hvordan ansøger jeg om garantiordningen?

Kontakt din bank og forhør dig om muligheden for at modtage garantien. Banken vil herefter indsende en ansøgning til Vækstfonden, som behandler din ansøgning.

Hvornår skal jeg senest søge?

Ansøgningen om garanti skal være Vækstfonden i hænde senest den 15. december 2020.

Fandt du ikke det svar du ledte efter, eller har du uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.