COVID-19

Yderligere kompensation til hårdt ramte virksomheder og selvstændige

insight featured image
Contents

Særligt leverandører til private fester og sociale begivenheder, samt serveringssteder er hårdt ramt af regeringens skærpede restriktioner fra 19. september 2020. Derfor præsenterede Erhvervsministeriet den 13. oktober yderligere kompensationer til ramte virksomheder og selvstændige leverandører.


Regeringen og en række af Folketingets partier er blevet enige om en yderligere kompensation til de virksomheder, som er ekstra hårdt ramt af de skærpede restriktioner, som trådte i kraft den 19. september 2020. Restriktionerne betyder bl.a. at restauranter, barer og caféer igen skal lukke kl. 22, samt at forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer også ved private fester og begivenheder.

Disse restriktioner, har haft stor betydning både for serveringsstederne, men også for leverandører til private fester og sociale begivenheder, hvorfor regeringen nu har vedtaget en aftale om øget kompensation, som indeholder: 


Større aktivitetspulje til restauranter mv.

Den 20. september præsenterede Erhvervsministeren en økonomisk pulje på 100 mio. kr., som skulle hjælpe de hårdt prøvede barer, caféer og restauranter, og med den nye aftale af 13. oktober 2020 hæves denne pulje til 200 mio. kr.

Derudover kan restauranter, barer og caféer ansøge om tilskud på op til 25.000 kr. pr. serveringssted, hvis tilskuddet bruges til fx at reducere prisen på virksomhedens produkter. Tilskuddet kan søges til og med den 15. november 2020.


Kompensation til leverandører til private fester og for kasserede varer

De skærpede restriktioner betød for mange danskere, at de måtte aflyse eller ombooke deres private fester såsom konfirmationer og bryllupper med ganske kort varsel. Det har også stor betydning for de leverandører, som skulle levere til denne slags begivenheder udenfor private hjem. Derfor giver regeringen nu mulighed for, at leverandører kan søge kompensation for selvstændige samt for virksomhedens faste omkostninger. For at søge, skal virksomheden være CVR registreret, og den skal kunne dokumentere, at den ernærer sig ved at levere til private fester med mindst 50 deltagere. Leverancen kan fx være i form af lokaler, mad og drikke eller underholdning. Kompensationsordningen er gældende fra den 26. september til den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse.

Restriktionerne trådte i kraft lige op til en weekend, hvorfor nogle leverandører kan have været nødsaget til at kassere let fordærvelige varer. Derfor vil det også være muligt at søge om kompensation for disse varer, hvis leverandøren har oplevet omsætningsnedgang på mindst 35 % sammenlignet med samme weekend sidste år. Det er en forudsætning for at modtage kompensationen, at varerne ikke har kunne opbevares til senere brug, fx ved nedfrysning, samt at udgiften til varerne ikke er godtgjort på anden vis. Den maksimale kompensation for kasserede varer er 250.000 kr.

Faste omkostninger ”light”

Virksomheder har siden nedlukningen i marts kunne søge om kompensation for faste omkostninger, såfremt de har haft en omsætningsnedgang på min. 35 % sammenlignet med referenceperioden. Light-versionen af kompensationsordningen giver virksomheder mulighed for søge kompensation for følgende faste omkostninger uden krav om revisorerklæring:

  • Husleje
  • Renter og bidrag på lån i ejendommen
  • Forbrugsudgifter til el, vand og varme
  • Ejendomsforsikring og -skatter

Fravigelsen om krav til revisorerklæring for ovenstående faste omkostninger skyldes, at det er forholdsvis let at tjekke omkostningernes gyldighed, når virksomheden vedlægger faktura eller lign. gyldige dokumenter til ansøgningen.

Virksomhederne kan med light-kompensationen opnå kompensation for 50 % af ovenstående omkostninger, dog højest 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed. Virksomheden kan dog ikke søge kompensation for faste omkostninger fra både den gældende ordning og fra den nye light-ordning. Det er dog muligt at skifte fra light-modellen til den ordinære ordning, hvis virksomheden får en revisorerklæring.

Begge versioner af ordningen gælder fra den 19. august til den 31. oktober med mulighed for forlængelse.

Har du spørgsmål til de nye kompensationsordninger og hvad det betyder for dig, er du altid velkommen til at kontakte os.