article banner
NYHEDER

Nyt styresignal om momsregistrerede virksomheders ret til godtgørelse af elafgift

Nyt Styresignal fra Skattestyrelsen fastslår, at momsregistrerede virksomheder, der ikke har foretaget en måling / fordeling af forbruget af elektricitet til henholdsvis proces og rumvarme, altid kan opnå godtgørelse efter den lavere sats for rumvarmeforbrug.

Efter vores opfattelse, har momsregistrerede virksomheder altid været berettiget til at få godtgørelse efter den lave godtgørelsessats, men vi har desværre oplevet, at Skattestyrelsen tidligere har nægtet virksomheder godtgørelse af elafgift på grund af manglende opdeling eller måling af deres forbrug. Det er dog en betingelse at den tilbagebetalingsberettigede mængde elektricitet er opgjort som den faktiske mængde forbrugt, opmålt af en måler i virksomheden.

Opfylder en virksomhed denne betingelse, kan der ydes delvis godtgørelse efter satsen for forbrug til rumvarme, hvilket udgør 68,2 øre pr. kWh i 2020. Bemærk, at der ikke skal ske nedsættelse af godtgørelsen med 0,4 øre pr. kWh ved opgørelsen.

Genoptagelse af tidligere perioder:

Har virksomheder ikke anmodet om godtgørelse af elafgift i overensstemmelse med reglerne efter elafgiftsloven § 11, stk. 3, 7. Pkt. fordi der ingen fordeling har været foretaget eller ved afgørelse har nægtet virksomheden godtgørelse, kan der ske genoptagelse af de perioder som ikke ligger længere tilbage end 3 år efter angivelses udløb.

En anmodning om genoptagelse skal indgives via SKAT.dk, Tast-Selv eller sendes til Skattestyrelsen med post.


Har du spørgsmål eller bemærkninger, står Grant Thornton selvfølgelig altid til rådighed.