Publikation

Moms ved salg af fast ejendom 2023

Moms ved salg af fast ejendom 2023 - featured
I denne udgave af 'Moms ved salg af fast ejendom' kan du læse mere om erhvervsmæssigt salg, salg af byggegrunde og bygninger. Derudover kommer vi ind på emner som salg af rettigheder over fast ejendom, salg af andele, aktier mv. over fast ejendom, virksomhedsoverdragelser, momsfradragsret og korrektion af købsmoms.
Indhold

Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg

Momspligten ved salg af byggegrunde og nye bygninger omfatter kun erhvervsmæssigt salg. Det betyder, at kun såkaldte ”momspligtige personer”, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Momspligtige personer defineres som ”juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed”. Læs mere i artiklen.


Salg af byggegrunde

Momspligtige personer, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af byggegrunde. Salg af et stykke jord, der ikke kan defineres som en byggegrund, kan under alle omstændigheder sælges uden moms. Læs mere i artiklen.


Salg af bygninger

Momspligtige personer, der handler i denne egenskab, skal afregne moms ved salg af ”nye bygninger” med eller uden tilhørende jordareal. Salg af ”gamle bygninger” kan derimod ske uden moms. Læs mere i artiklen.


Salg af rettigheder over fast ejendom

Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren brugsret til en fast ejendom, anses for at være salg af fast ejendom, når rettigheden er givet på sådanne vilkår, at den kan sidestilles med et salg. Læs mere i artiklen.


Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom

Overdragelse af andele, aktier mv. anses momsmæssigt for at være salg af en fast ejendom, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over den faste ejendom. Læs mere i artiklen.


Virksomhedsoverdragelse

Overdragelse af fast ejendom kan efter omstændighederne anses for en virksomhedsoverdragelse og er dermed momsfri, uanset om der er tale om overdragelse af byggegrunde eller nye bygninger. Læs mere i artiklen.


Momsfradragsret

Virksomheder, der opfører eller ombygger (renoverer) bygninger med henblik på momspligtigt salg, kan fradrage moms af deres omkostninger efter momslovens almindelige regler. Det vil sige, at virksomheden har fuld fradragsret for moms af opførelses-/ombygningsomkostninger samt fuld eller delvis fradragsret for administrationsomkostninger mv. alt efter virksomhedens øvrige aktiviteter. Læs mere i artiklen.


Korrektion af købsmoms/betaling af udtagningsmoms

Virksomheder, der opfører eller ombygger bygninger med henblik på momspligtigt salg, kan fradrage moms af sine omkostninger. Læs mere i artiklen.

 

Nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra Grant Thornton

Få tilsendt publikationer, nyheder og gode råd om skat, moms, afgifter, revision og regnskab og vær den første til at modtage invitationer til vores aktuelle events.