Publikation

Personalegoder – Skat og Moms 2023

insight featured image
I vores publikation ’Personalegoder – Skat og Moms 2023’ kan du læse om de skatte- og momsmæssige regler der gælder for personalegoder der stilles til rådighed for medarbejderne i en virksomhed. Herunder beskatning af personalegoder, hvilke der er indberetningspligt på samt om der er fuld fradragsret, delvis fradragsret eller ingen fradragsret for moms.
Indhold

Oversigt over indhold: Personalegoder – Skat og Moms 2023

 

Beskatning af personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

I dette kapital kan du læse om: 

 • Skattefri personalepleje
 • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
 • Bagatelgrænse for mindre personalegoder
 • Egenbetaling

 

Bruttotrækordninger

Arbejdsgiveren ser på den samlede udgift til personaleomkostninger, da det er denne, der har betydning for bundlinjen i regnskabet.

Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Baggrunden herfor er, at medarbejderen i visse tilfælde kan spare skat ved at få et personalegode frem for selv at skulle betale for godet med beskattede midler. Hvis arbejdsgiverens udgift skal være den samme, skal medarbejderens kontante løn reduceres med et beløb svarende til arbejdsgiverens udgift til personalegodet. Det kaldes lønomlægning eller bruttotrækordning, hvilket skattemæssigt normalt kan accepteres, når en række krav er opfyldt. 

I dette kapitel kan du læse om:

 • Krav til en bruttotrækordning

 

Personalegoder – skat

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet. Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende. Skattepligtige personalegoder, der tilfalder medarbejderens familie, skal beskattes hos medarbejderen. Den skattepligtige værdi af goder til
medarbejderens familie udgør normalt arbejdsgiverens faktiske udgift i stedet for en gældende standardsats. Dette gælder eksempelvis telefon.

I publikationen er beskrevet hvordan en lang række goder skal behandles skattemæssigt. Herunder er i alfabetisk rækkefølge beskrevet hvilke goder som beskrives:

Autocamper. Alarm. Avis. Befordring hjem/arbejde. Beklædning. Bonuspoint. Briller. Brobizz. Bøder. Computer. Covid-19-test og værnemidler. Cykel. Dagsbeviser. Elbil. Fantomaktier. Fersilitetsbehandling. Firmabil. Firmabørnehave. Flytteudgifter. Fratrædelsesgodgørelse. Færgeabonnoment. Gaver. Gevinster. Gulpladebiler. Helårsbolig. Hestetransporter. Hjemmearbejdsplads. Internetforbindelse. iPad. Jagt. Jubilæumsgratiale. Julegaver. Kantineordning. Kontingent. Kostvejledning. Kunstforening. Kørekort. Kørselsgodtgørelse/tilskud til bil. Lystbåd. Medarbejderaktier. Medielicens. Motorcykel. Parkeringsplads. Personalearrangement. Personalelån. Personalerabat. Psykologbistand. Receptioner. Rejser. Sommerbolig. Sponsorbilletter. Sport og motion. Sundhedsforsikring og sundhedsbehandling. Sundhedstjek. Syge- og ulykkesforsikring. Teambuilding. Telefon. Uddannelse. Vaccine. 

 

Hovedaktionærer mfl. 

Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal beskattes af personalegoder på samme måde som andre medarbejdere. Til denne hovedregel gælder tre
undtagelser, nemlig helårsbolig, sommerbolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til de almindelige regler.

I dette kapitel kan du læse om:

 • Helårsbolig – herunder udlejning til hovedaktionærens børn mfl. samt bopælspligt
 • Sommerbolig – herunder personalesommerhus
 • Lystbåd – herunder personalelystbåd

 

Personaleforeninger 

På mange arbejdspladser er der etableret en personaleforening, hvor den enkelte medarbejder
betaler et månedligt kontingent. Da foreningen typisk afholder aktiviteter, som arbejdsgiveren ellers ville tilbyde medarbejderne, vælger mange arbejdsgivere at yde et månedligt tilskud til personaleforeningen. Spørgsmålet er derfor, om de aktiviteter, personaleforeningen afholder, er et personalegode, der er ydet af arbejdsgiveren, eller der blot er tale om en almindelig
foreningsaktivitet for medarbejderne.

Den skattemæssige behandling af personalegoder/aktiviteter i personaleforeningen er afhængig af, om arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen eller ikke.

I dette kapitel kan du læse om:

 • Væsentlig arbejdsgiverindflydelse
 • Ingen væsentlig arbejdsgiverindflydelse

 

Arbejdsgiverens indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren mfl . skal foretage indberetning til eIndkomst af alle naturalier/personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led i valg til tillidspost.

I dette kapitel kan du læse om:

 • Hvilke personalegoder skal ikke indberettes?
 • Hvilke personalegoder skal indberettes?
 • Bøder ved manglende indberetning
 • Skematisk oversigt – personalegoder

 

Personalegoder – Moms

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter. 

Dette kapitel beskriver de vigtigste fradragsregler for en virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne, herunder udgifter til anskaffelse og drift af biler.

Virksomhedens fradragsret for moms af personalegoder afhænger af godets karakter og den erhvervsmæssige anvendelse. Det betyder, at virksomheden enten har fuld fradragsret, delvis fradragsret eller ingen fradragsret.

I dette kapitel kan du læse om:

 • Satser for privatbenyttelsesafgift
 • Personbiler
 • Varebiler på gule plader
  • Skematisk oversigt – gulpladebiler (Momsregler ved kørsel i varebil med tilladt totalvægt op til 4 tom (uden dagsbevis))
 • Andre personalegoder
  • Skematisk oversigt – andre personalegoder

 

Download hele publikationen øverst på siden eller her. 

 

Publikaitonen kan ikke stå istedet for rådgivning, så er du i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte os.