article banner
Publikation

Moms ved salg af fast ejendom 2022

I denne udgave af ”Moms ved salg af fast ejendom” gives en grundig gennemgang af momsafregning i forbindelse med salg af fast ejendom som fx byggegrunde og nye bygninger. 

Der bliver yderligere belyst en række eksempler på ejendomssalg og dertilhørende moms, når følgende emner tages op:

  • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
  • Salg af byggegrunde
  • Salg af bygninger
  • Salg af rettigheder over fast ejendom
  • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Momsfradragsret
  • Korrektion af købsmoms / afregning af udtagningsmoms

 
God læselyst.