article banner
Publikation

Moms ved salg af fast ejendom 2019

Denne publikation er en grundig gennemgang af, hvornår der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom i form af byggegrunde og nye bygninger.

Gennemgangen suppleres med en række praktiske eksempler. Endvidere redegøres der for momsfradragsretten i forbindelse med salg af fast ejendom.

I dette nummer:

  • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
  • Salg af byggegrunde
  • Salg af bygninger
  • Salg af rettigheder over fast ejendom
  • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Momsfradragsret

God læselyst!