article banner
Publikation

Moms ved salg af fast ejendom 2016

I dette nummer:

  • Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg
  • Salg af byggegrunde
  • Salg af bygninger
  • Salg af rettigheder over fast ejendom
  • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Momsfradragsret