Skat handler om mere end blot din selvangivelse

Betaler du for lidt, kommer der en efterskat, og betaler du for meget, båndlægger du midler, der måske kunne bruges bedre i driften. Grant Thornton hjælper med at beregne din selskabsskat korrekt, så de frivillige indbetalinger passer bedst muligt. På den måde undgår du både at betale for meget, eller skulle betale restskat.


 
Få svar på skattetekniske spørgsmål

Skatterådgivning handler ikke kun om at beregne din skat korrekt. Det handler også om at rådgive dig om de skattetekniske konsekvenser for dig og din virksomhed ved f.eks. nye tiltag, ejerskifte, generationsskifte eller forskellige former for investeringer.

Skatte- og afgiftsområdet er under konstant forandring, og der skabes hele tiden ny praksis og indføres nye, komplicerede regler. Det kræver specialviden – og det har vi hos Grant Thornton.

Vi rådgiver også ejere og medarbejdere om de skattemæssige konsekvenser af f.eks. pensionsordninger, udstationering eller lignende – både for virksomheden og på den personlige front.
 


Skatterådgivning der er til at forstå

Hos Grant Thornton får du skatterådgivning, der er til at forstå, og som sikrer dig og din virksomhed mod ubehagelige overraskelser på skattefronten. Med os som rådgiver får du hjælp til at tage en velbegrundet beslutning inden for:

  • Selvangivelse: Baseret på din virksomheds årsregnskab kan vi rådgive dig om, hvordan du selvangiver korrekt – både i virksomheden og privat.
  • Skattebetalinger: Vi rådgiver og beregner skattebetalinger i både virksomheden og privat, så din skatteindbetaling er så korrekt som muligt, og dermed undgår efterskat.
  • Sambeskatning: Har du flere virksomheder samlet under en koncern, kan vi hjælpe dig med korrekt sambeskatning.
  • Køb og salg af aktier: Vi kan rådgive omkring og beregne de skattemæssige konsekvenser ved køb og salg af aktier og andre værdipapirer.
  • Pensionsordning: Få klar besked om skatten i forbindelse med køb, salg og finansiering af fast ejendom og andre investeringer.
  • Generationsskifte: Undgå uheldige skattemæssige konsekvenser for dig, din virksomhed og næste generation i forbindelse med et generationsskifte i virksomheden.
  • Dialog med skattevæsnet: Få råd, vejledning og bistand i din dialog med skattevæsnet samt hjælp i forbindelse med klagesager og andre skatteproblemer.
  • Køb af fast ejendom: Få klar besked om skatten i forbindelse med køb, salg og finansiering af fast ejendom og andre investeringer både i Danmark og udlandet.
  • Udstationering: Få råd og vejledning om skatten, hvis du udstationerer medarbejdere – herunder hvad medarbejderne skal være opmærksom på i forhold til deres personlige skat.
  • Køb, salg og fusion: Få hjælp til skatten, når du køber op, sælger fra, eller fusionerer din virksomhed med en anden.


Skatterådgivning for alle selskabsformer

Hvilken skat, du og din virksomhed skal betale, afhænger af virksomhedens selskabsform. Hos Grant Thornton yder vi kompetent skatterådgivning til alle selskabsformer.

 

Skatterådgivning til personligt ejede virksomheder

Har du en personligt ejet virksomhed, eller er du med i et interessentskab, afhænger din personlige og virksomhedens skat af, hvilken beskatningsform du vælger: Beskatning efter personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Ud fra din personlige og virksomhedens økonomiske situation, kan vi rådgive dig om, hvilken beskatningsform, der er mest hensigtsmæssig – samt om, hvornår det kan betale sig at vælge en anden. Vi kan også rådgive dig om, hvornår du i stedet bør stifte et decideret selskab, og hvordan det gøres skattemæssigt korrekt.

 

Skatterådgivning for selskaber

Kører du din virksomhed som enten et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab, er der ikke den samme tætte forbindelse mellem din personlige skat og virksomhedens skat. Her er selskabet nemlig en selvstændig juridisk enhed, og du vil oftest få løn udbetalt ligesom andre ansatte.

Her kan vi både rådgive dig om, hvor meget virksomheden skal indbetale i frivillig selskabsskat, samt hvordan du optimerer indbetalingen. Vi kan også rådgive dig omkring de skatte- og momsmæssige konsekvenser af handel med udlandet og alle de andre forhold, du kan se i listen ovenfor.  

 

Derfor betaler det sig altid at have styr på skatten

Danmark har et af de hårdeste skattetryk i verden. Derfor har det stor indflydelse på både din private og virksomhedens økonomiske situation. Det gør det ekstra vigtigt at kende de skattemæssige konsekvenser af alt, hvad du foretager dig i din virksomhed.

Skal du ansætte flere medarbejdere, udvide virksomheden eller planlægger du opkøb? Eller vil du starte op indenfor en hel ny del af jeres branche – eller i en helt anden? Overvejer du at sælge, overdrage virksomheden til næste generation, eller har du behov for at finde en måde at få finansieret virksomhedens aktiviteter på?

Uanset hvilke større eller mindre beslutninger, du træffer for din virksomhed, har det altid skattemæssige konsekvenser, du bør være opmærksom på. Derfor er det vigtigt at få faglig og kompetent bistand til at træffe de rigtige valg – og at du træffer dem på et veloplyst grundlag. Både omkring det skattemæssige, men også i forhold til øvrige økonomiske konsekvenser valget kan medføre.

 

Det handler om at skabe troværdighed

For mange virksomheder handler det arbejde, revisorer foretager for dem, primært om, hvorvidt de får betalt den rigtige skat, den korrekte moms og de rigtige punktafgifter. Dem kan vi beregne på baggrund af bogføringen og årsregnskabet.

Men for revisoren handler det lige så meget om sidegevinsterne af vores arbejde. Først og fremmest skaber vi overblik over virksomhedens finansielle situation. Det gør dig i stand til at tage de rigtige beslutninger for din virksomheds fremtid.

Desuden skaber vores arbejde troværdighed for jeres virksomhed. Og den leverer vi gennem vores revisorpåtegning i årsrapporten. Det sender et klart signal til skattevæsnet og alle andre interessenter om, at jeres virksomhed drives korrekt, ansvarligt og helt efter loven.

Relaterede kompetencer

Moms & afgifter

Grant Thornton kan hjælpe dig med at få overblik over reglerne for momsen og de afgifter, der skal betales i din branche. Vi har styr på reglerne og kan sætte det korrekt op i jeres økonomisystem.