Gennemsigtighedsrapport 2016

I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17. juni 2008) bestemmer § 27 i overensstemmelse med EU’s 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber m.v. med interesse for offentligheden skal offentliggøre en årlig rapport om gennemsigtighed.

Rapporten skal offentliggøres inden tre måneder efter regnskabsårets udløb på virksomhedens hjemmeside.

Revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse har ansvaret for korrektheden og fuldstændigheden af oplysningerne.

Rapporten skal indeholde følgende:

  • En beskrivelse af den juridiske struktur og ejerskabet
  • En beskrivelse af revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur
  • Hvis revisionsvirksomheden tilhører et netværk, en beskrivelse af netværket og revisionsvirksomhedens retlige og strukturelle aftaler med netværket
  • Oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag
  • En beskrivelse af revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem, herunder en angivelse af politikkerne for henholdsvis uafhængighed og efteruddannelse

Læs rapporten her (PDF 7,8 MB).

Vi er her for at hjælpe Vi har dedikerede eksperter og rådgivere til 5 store industrigrupper Læs hvordan Grant Thornton kan hjælpe dig