article banner
Nyheder

Indsats mod momsfradragsret kræver igen opmærksomhed fra developere og byggebranchen

I 2018 er Skattestyrelsen (fremover ”SKTST”) målrettet begyndt at stille krav til en række entreprenører og developere om tilbagebetaling af de momsfradrag, virksomhederne kan få i forbindelse med opførelse eller ombygning af ny fast ejendom. Det skyldes forskellige fortolkninger af momsreglerne og mulighederne for at hjælpe salg på vej gennem udlejning af lejligheder. Grant Thornton er uenig i SKTSTs praksisændring – og råder samtidig developere, entreprenører og andre byggelystne virksomheder til at tage sig i agt.

Når en ny beboelsesbygning skyder op, bliver den typisk prydet af et væld af ’til salg’-skilte, der skal trække købere til. Men hvis sælgerne ikke ret hurtigt kan føje et ’solgt’-mærkat til skiltene, forsøger man ofte at udleje boligerne i stedet. Det er med til at sikre indtægter og skabe aktivitet omkring ejendommen, så boligerne bliver mere attraktive og nemmere at sælge på sigt.

Denne gængse ejendomspraksis er i løbet af 2018 blevet omdrejningspunktet for en tvist mellem SKTST og stadig flere developere og entreprenører, der handler om fortolkningen af de gældende momsregler for salg af ny fast ejendom.

Disputsen går på, om developere og entreprenører er berettiget til momsfradrag i forbindelse med opførelsen eller ombygningen af ny fast ejendom med henblik på salg, hvis boliger i ejendommen udlejes som en midlertidig løsning for at forbedre salgsmulighederne.
 

Byggelystne virksomheder skal tage sig i agt

Ny fast ejendom dækker over både nybyggede og nyligt renoverede ejendomme, og salg af disse har siden 1. januar 2011 været momspligtige for alle, der driver økonomisk virksomhed. En direkte konsekvens heraf er, at developere og entreprenører også har ret til fradrag for momsen på de omkostninger, man har i forbindelse med opførelsen eller ombygningen af fast ejendom.

Momsfradraget betinges dog af, at de nye ejendomme opføres eller ombygges med henblik på salg – og ikke på udlejning, som er momsfritaget. Dette har i løbet af 2018 fanget SKTSTs interesse, som er begyndt at gå målrettet efter at få tilbagebetalt moms fra developere og entreprenører, der midlertidigt udlejer nye boliger, indtil købere melder sig på banen.

Byggelystne danske virksomheder bør derfor tage sig i agt for, at SKTST måske vil fremsætte krav om tilbagebetaling af momsfradrag, såfremt man midlertidigt har udlejet boliger i ejendomme, der ellers er nyligt opført eller ombygget med henblik på salg.


Grant Thornton uenig i SKTSTs fortolkning og praksisændring

Der er tale om en praksisændring fra SKTSTs side, som Grant Thornton er uenig i, da det kun yderligere begrænser developere og entreprenørernes muligheder for at sælge boliger – ligesom man desuden risikerer at spænde ben for den danske byggelyst og de boliger, der skal huse et stadig stigende antal danskere.

Er du i tvivl, om din virksomheds stilling i forhold til momsfradragsret? Eller ønsker du blot at blive klogere på fradragsreglerne og dine muligheder? Så kontakt os til en snak om netop din momssituation.