article banner
Skat

Vedtagne skattelovforslag inden sommerferien

Nedsættelse af konsolideringsfradraget for fonde fra 25 % til 4 %

Folketinget har vedtaget en nedsættelse af konsolideringsfradraget for fonde. Lovforslaget indebar oprindeligt dels en total afskaffelse af konsolideringsfradraget, dels en ophævelse af den såkaldte overførselsregel for fondsejede selskaber.

Ophævelsen af overførselsreglen for fondsejede selskaber (muligheden for med skattemæssig virkning at overføre selskabets indkomst til moderfonden, som kan udligne denne indkomst ved fradragsberettigede uddelinger mv.) er dog opgivet, og afskaffelsen af konsolideringsfradraget er også blevet opgivet.

I stedet indebærer den vedtagne lov alene en nedsættelse af konsolideringsfradraget fra 25 % til 4 % af de foretagne uddelinger til almennyttige og alment velgørende formål.

Nedsættelsen af konsolideringsfradraget har virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2016 eller senere.

Konsolideringsfradraget for 2015

Loven har også betydning for opgørelsen af konsolideringsfradraget for indkomståret 2015.

Konsolideringsfradrag med indtil 25 % for 2015 kan kun kan opgøres på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november 2015, mens der kun vil være et konsolideringsfradrag på 4 % for uddelinger, der er foretaget efter denne dato. Uddelinger anses i denne sammenhæng for foretaget, hvis de er udbetalt senest den 19. november 2015 eller hvis modtageren har fået meddelelse om tildelingen senest den 19. november 2015.

Som alternativ til denne opgørelse, kan fonden dog i stedet vælge at beregne konsolideringsfradraget med 25 % på grundlag af de uddelinger, der er foretaget i 2014.

Sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen

Virksomhedsskatteloven er blevet præciseret, så det nu klart fremgår, at sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld skal betragtes som en hævning i hæverækkefølgen. Der sker dermed ikke dobbeltbeskatning heraf, som den tidligere regerings skatteminister ellers gjorde gældende var hensigten.

Nedsat udbytteskat af udbytter til udenlandske selskaber

Der er sket en nedsættelse af udbytteskatten for udbytter til udenlandske selskaber fra 27 % til 22 %.

For de danske selskaber, der udlodder udbytter til udenlandske selskaber, betyder det, at de kun skal indeholde og indbetale udbytteskat med 22 % på sådanne udbytter. I det tilfælde, hvor der er tale om udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, skal der dog fortsat ikke indeholdes udbytteskat og lovændringen indebærer heller ikke nogen ændringer for udbytteudlodninger, hvor man i øvrigt i forvejen har tilladelse til at indeholde en lavere udbytteskat end 22 %.

Nedsættelsen af udbytteskatten har virkning for udbytter, der udloddes 1. juli 2016 eller senere, for udbytter til selskaber i andre EU/EØAS-lande dog allerede for udbytter, der udloddes 1. januar 2016 eller senere.

Kontakt

Skatteafdelingen:

Lærke Hesselholt
Telefon. 35 27 52 40 
E-mail: laerke.hesselholt@dk.gt.com 

Karsten Gianelli
Telefon: 35 27 52 57 
E-mail: karsten.gianelli@dk.gt.com