article banner
Opdatering af Nyhed fra 22. september 2017

Omlægning af bilafgifterne og stramning af afgiften for leasede biler

Regeringen og Dansk Folkeparti blev den 21 september 2017 enige om en omlægning af bilafgifterne og beregningsgrundlaget for leasede biler og Skatteministeren har nu fremsat lovforslag L4, som udmønter indholdet af forliget.

Lovforslaget må således forventes vedtaget stort set uændret.

Nedsættelser af registreringsafgiften og ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr

Lovforslaget indebærer, at registreringsafgiftens lave sats nedsættes fra 105% til 85%: Samtidig forhøjes grænsen for, hvornår registreringsafgiftens høje sats, som uændret er 150 %, skal betales fra 106.600 kr. til 185.000 kr.

Derimod forhøjes den grønne ejerafgift for nye personbiler.

Ved beregningen af bilens afgiftspligtige værdi afskaffes fradrag for det lovpligtige sikkerhedsudstyr ABS og ES. Derimod forhøjes fradrag for yderligere sikkerhedsudstyr som Euro NCAP sikkerhedstest og selealarmer.

Endvidere øges tilskyndelsen til at købe brændstofeffektive biler, idet kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstoføkonomi, samt tillægget for dårlig brændstoføkonomi forhøjes. Dette omfatter kun benzin- og dieselbiler og indebærer derfor ikke nogen afgiftslettelse for elbiler.

Nedenstående skematisk overblik over ændrede afgifter og beregningsgrundlag

Kilde: Skatteministeriet

Hovedeffekten af afgiftsændringerne er, at mikrobiler, der er kendetegnet ved at være billige biler uden andet end lovpligtigt sikkerhedsudstyr bliver dyrere, hvorimod den gennemsnitlige familiebil bliver billigere. Der sker dog ingen afgiftsreduktion for elbiler.
 

Stramning af afgiftsreglerne ved leasing og udlejning af biler

Lovforslaget indeholder en række stramninger af reglerne, som sigter mod at begrænse de fordele bilforhandlere og leasingvirksomheder kan opnå ved beregning af registreringsaftalen som følge af f.eks. flåderabatter.

Dette vil ske ved at der indføres regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet vederlag, dvs. leasingselskaber, udlejningsselskaber og bilforhandlere med hensyn til demobiler og værkstedsbiler mv. 

Ved disse virksomheders videresalg af biler, eller senest efter 4 måneder efter første indregistrering af bilen, skal der ske en genberegning af den afgiftspligtige værdi baseret på den reelle handelsværdi af den brugte bil, uanset hvad bilen var værdiansat til ved første indregistrering, dvs. uden hensyntagen til flåderabatter o.lign. 

For leasingbiler mv., hvor der er betalt fuld registreringsafgift, efteropkræves afgiften, hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi er højere end den oprindeligt fastsatte afgiftspligtige værdi. 

For biler, hvor der betales forholdsmæssig registreringsafgift, vil der på baggrund af den genberegnede afgiftspligtige værdi, sker der genberegning af den forholdsmæssige registreringsafgift fremadrettet for resten af perioden.

Reglerne har til formål at sikre, at der ved videresalg af fx leasingselskabers køretøjer til en pris, der overstiger den afgiftspligtige værdi ved indregistreringen, opkræves yderligere registreringsafgift.

Lovforslaget lægger desuden op til, at muligheden for at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på den lave pris ved første indregistrering, skal bortfalde.

Alle de nye regler skal gælde fra 3. oktober 2017.


Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Grant Thornton
Karsten Gianelli
Senior Tax Manager
Telefon: +45 35 27 52 57
Mail: Karsten.Gianelli@dk.gt.com