article banner
NYHEDER

Ændring af elafgiften

Reduktion af elafgiften på elektricitet anvendt til opvarmning af private boliger – yderligere besparelse for mange momspligtige virksomheder

Reglerne for godtgørelse af elafgift ændres igen, og det giver mulighed for en øget godtgørelse af elafgiften på momsregistrerede virksomheders forbrug af elektricitet til opvarmning af lokaler, opvarmning af vand samt aircondition (komfortkøling).

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik d. 12. november 2017 en politisk aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Herunder indgik også et ønske om at fremme den grønne omstilling. Den politiske aftale har udmøntet sig i, at Skatteministeren d. 10. april 2018 fremsatte lovforslag L217.

Lovforslaget som indeholder den ventede afgiftssænkning på elafgiften til opvarmning med 15 øre pr. kWh kommer ikke alene de private boligejere til gode, som opvarmes ved elektricitet, men der kommer også en gevinst for de momsregistrerede virksomheder, som anvender elektricitet til opvarmning af rum eller brugsvand samt til aircondition. Det skyldes, at momspligtige virksomheder ifølge lovforslaget, opnår samme netto omkostning pr. kWh som private, når de anvender elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand og aircondition. Altså får de en yderligere godtgørelse på 15 øre pr. kWh, så der efter 1. maj 2018 er en godtgørelse på 65,7 øre pr. kWh. Som dog fortsat er markant lavere end godtgørelsen som virksomheder opnår på deres øvrige elforbrug (proces), som for 2018 udgør 91 øre pr. kWh.

Det foreslås, at ændringen træder i kraft d. 1. maj 2018.