article banner
Omstrukturering

Omstrukturering – fusion, spaltning og tilførsel af aktiver

I koncerner kan der ofte opstå behov for ændringer af strukturen. Tilsvarende kan der for personer, der driver virksomhed gennem et eller flere selskaber, opstå behov for ændringer af denne selskabsstruktur.

I dette produktblad kan du læse om:

  • Modeller
  • Skattepligtige eller skattefri omstruktureringer
    • Fusion
    • Spaltning
    • Tilførsel af aktiver
  • Moms


God fornøjelse!