article banner
NYHEDER

Undgå skattesmæk – Det skal du være opmærksom på

Har du omlagt dit boliglån eller købt eller solgt ejendom? Du kan med fordel tjekke og rette din forskudsopgørelse, hvis du vil undgå restskat for 2018. Retter du den inden midt januar, bør den gælde ved årets første løn. 

Det kan betale sig at bruge 15 min. på at gennemgå sin forskudsopgørelse. Forkerte oplysninger på forskudsopgørelsen kan betyde, at du kommer til at betale for meget i skat, eller skal betale restskat for 2018.

Det er også en god ide at tjekke, om du har betalt for lidt i skat i 2017. Sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat (uden renter og tillæg) er d. 31. december 2017. Betales restskatten efter d. 31. december 2017, men senest d. 1. juli 2018 er dag til dag renten på 1,7 % (ikke fradragsberettiget), mens renten er på 3,7 % (sidste år og ikke fradragsberettiget), hvis restskatten betales efter d. 1. juli 2018.

Vi har lavet en liste med gode råd:

 

Aktieindkomst

Har du solgt aktier med fortjeneste skal du overveje om du skal indbetale restskat inden d. 31. december 2017. Du kan også overveje om du skal sælge nogle aktier med tab, og modregne tabet i aktieavancen.

Fortjeneste ved salg af aktier beskattes med 27 % af de første 51.700 kr., og al aktieindkomst derover beskattes med 42 %. Er du gift beskattes fortjenesten ved salg af aktier med 27 % af de første 103.400 kr., hvorefter den resterende aktieindkomst beskattes med 42 %.

 

Pension

Kan du reducere din skat ved at indbetale til din pension? Indbetalinger til din pension regnes ikke med i din skattepligtige indkomst. Er din løn højere end topskattegrænsen (521.304 kr. før AM-bidrag), skal du overveje om det kan være en fordel for dig at indbetale ekstra til din pension.

Har du fx en ratepension kan du i 2017 indbetale op til 53.500 kr. (efter AM-bidrag) med skattefradrag, hvorimod der på en livsvarig livrentepension ikke er noget loft over din indbetaling med skattefradrag.

Gaver til børn og børnebørn

Du må give dine børn og børnebørn afgiftsfrie gaver på op til 62.900 kr. og svigerdatteren eller svigersønnen afgiftsfrie gaver på op til 22.000 kr.

Det er en god ide at overføre pengene via f.eks. netbank for at det kan bevises at gaverne er givet.

Skattefradrag for velgørenhed

Du kan få fradrag på velgørende formål på op til 15.600 kr. i 2017. Du skal blot sikre at den velgørenhed du støtter er registreret ved SKAT, og at organisationen indberetter beløbet.

Indkomst

Er din indkomst blevet højere eller lavere skal du sørge for at få det indberettet på din forskudsopgørelse. Især hvis du bevæger dig over eller under topskattegrænsen.

Kørselsfradrag

Har du fået længere eller kortere til arbejde skal du have det indberettet på forskudsopgørelsen. Du er berettiget til kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km fra dit hjem til dit arbejde. Betaler din arbejdsgiver for dine transportudgifter til arbejde, er du dog ikke berettiget til kørselsfradrag.

Renteudgifter (omlægning af lån, nyt lån mv.)

Har du fået omlagt dit boliglån eller justeret renten skal du få det rettet i din forskudsopgørelse, da det påvirker dit rentefradrag. Har du f.eks. fået en lavere rente, kan du risikere at skulle betale penge tilbage i skat.

Salg og køb af bolig

Husk at indberette til Skat hvis du har købt eller solgt din bolig. Du betaler kun ejendomsværdiskat for den periode du bor i boligen, du skal derfor oplyse flyttedatoen på din forskudsopgørelse og huske at rette renteudgifterne, hvis der er ændringer på dine lån.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.