NYHEDER

Susanne Kjær – ny Tax Partner hos Grant Thornton

Susanne Kjær tiltrådte pr. 1. april 2018 stillingen som Tax Partner i Grant Thorntons skatteafdeling.

Det er med stor glæde, at Grant Thornton byder Susanne Kjær velkommen. Susanne Kjær vil – sammen med Lærke Hesselholt og Dennis J. Larsen – få en nøglerolle i den videre udvikling af Grant Thornton´s skatteafdeling. Susanne Kjærs store erfaring og høje faglighed bliver et vigtigt aktiv i det løbende arbejde med fortsat at skabe vækst og styrke Grant Thornton.

Susanne Kjærs tiltrædelse som Tax Partner skal ses som led i Grant Thornton´s strategiske målsætning om at styrke skatterådgivningen til kunderne både nationalt og internationalt. Susanne Kjær vil således sammen med Lærke Hesselholt og Dennis J. Larsen stå for en udbygning og udvidelse af skatteafdelingen for at kunne levere de – ofte specialiserede – skatte- og momsydelser, der i stigende grad bliver efterspurgt.

Susanne Kjær har mange års erfaring med generel selskabsskat, skattefri omstruktureringer såsom fusioner, spaltninger og aktieombytninger samt international selskabsskat og udbyttebeskatningsproblemer mv. Susanne har også i vidt omfang arbejdet med generationsskifteproblemstillinger. Susanne, der er uddannet advokat, har de seneste to år været Tax Partner hos BDO. Inden karrieren hos BDO var hun Tax Partner hos KPMG i 15 år og specialkonsulent hos SKAT i 14 år.

Susanne Kjær har skrevet et stort antal artikler til diverse skattetidsskifter. Endvidere underviser hun flere gange årligt på skattekurser, bl.a. for FSR – danske revisorer og Master i Skat-uddannelsen på CBS.

Jeg har glædet mig rigtig meget til at blive en del af Grant Thorntons skatteafdeling. Jeg ved, at der venter mange spændende skatteopgaver, som jeg kan bidrage til at løse. Skat og moms er områder med stort potentiale, og jeg er sikker på, at det bliver både udfordrende og spændende at være med til at udbygge og udvide skatteafdelingen i Grant Thornton over de kommende år”, siger Susanne Kjær.

Susanne Kjær bor i Dragør. Fritiden bruges bl.a. sammen med hendes tre voksne børn, på spændende rejseoplevelser og gastronomiske oplevelser.

Du er velkommen til at kontakte Susanne Kjær på mail Susanne.Kjaer@dk.gt.com eller på telefon 3527 5257.