article banner
NYHEDER

Regeringens nye skattelovforslag

Den 1. oktober åbnede statsminister Mette Frederiksen Folketinget og fremførte dermed også regeringens forventede lovpakke på skatteområdet.

I det nye lovprogram fremgår en række ændringer, som især får betydning for det danske erhvervsliv. De væsentligste ændringer i 2019/2020 omfatter:

  • Skatte- og afgiftsfri overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond, som er en udmøntning af den aftale, der blev indgået i juni 2018 mellem den daværende regering, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Forslaget forventes fremsat i 2. halvdel af november 2019.
  • En ændring af reglerne i boafgiftsloven således, at det nu bliver væsentligt dyrere at overdrage erhvervsvirksomheder til børn m.fl. Afgiften vil blive forhøjet fra 5% (2020) til 15 %. Forslaget forventes fremsat i 2. halvdel af november 2019.
  • En tilbagerulning af indførelse af skattefrihed for arbejdsgiverbetalt telefon og internet således, at vi i 2020 og fremover fortsat skal beskattes af disse personalegoder. Forslaget forventes fremsat i 2. halvdel af november 2019.
  • En lovforslag om fordeling af anskaffelsessum for aktier ved hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser mv. Lovforslaget blev fremsat den 1. oktober.

Et pres på erhvervslivet
Grant Thornton har en stor interesse i, at vores kunder og det danske erhvervsliv i al almindelighed skal have de bedste vilkå. Derfor skaber regeringens lovforslag bekymring hos os.
Vi mener ikke, at yderligere skatter på de erhvervsdrivende fordrer et blomstrende erhvervsliv – tværtimod. Fx ser vi, at mange små og mellemstore virksomheder og i særdeleshed mange startups har smartphones som det primære og vigtigste arbejdsredskab. Ved fortsat at beskatte arbejdstelefonen bliver der lagt et unødigt pres på disse virksomheder.

Kontakt din rådgiver hos Grant Thornton, hvis du ønsker en uddybning af lovforslagene.