article banner
Nyheder

Personers fradrag for tab på fordringer – Problemer med retssikkerheden

I 2010 blev reglerne om den skattemæssige behandling af personers gevinster og tab på fordringer ændret, således at gevinster fremover blev skattepligtige og tab samtidig som hovedregel blev fradragsberettigede.

SKAT har nu med et udkast til et styresignal lagt op til, at fradrag for tab i en række situationer alligevel ikke skal være fradragsberettigede. Grant Thornton mener generelt, at SKAT ikke har nogen lovhjemmel til disse skærpelser, og vi har derfor afgivet et høringssvar til SKAT, hvor vi har redegjort for vores synspunkter.