Artikel

Fradrag for gaver til kunder

Vinflasker featured
En virksomhed kan både skatte- og momsmæssigt få fuldt fradrag for udgifter til indkøb af gaver, som er bortgivet til kunder. Der er dog forskel på fradraget afhængig af, om der er tale om udgifter til reklame eller repræsentation. Vi gennemgår forskellen på reklame og repræsentation samt reglerne omkring skatte- og momsfradrag for gaver til kunder.

Hvad er forskellen på reklame og repræsentation?

Reklame og repræsentation er ofte essentielle for, at virksomheden kan erhverve og opretholde sin indtjening. Derfor har de fleste virksomheder udgifter til både reklame og repræsentation.

Forskellen på reklame og repræsentation ligger i: 

 • Hvem og hvad disse udgifter er anvendt til
 • Den moms- og skattemæssige behandling af disse udgifter

 

Reklame

Reklameudgifter er udgifter, der er rettet mod et større antal ukendte personer, der alle står uden for virksomheden. Det kan være potentielt nye, men også allerede eksisterende kunder. Udgifterne har til formål at opnå indtjening til virksomheden i det nuværende eller kommende år.

Udgifter til reklame kan også bruges til at bevare eller forbedre virksomhedens renommé eller øge folks bevidsthed om virksomheden. På den måde kan virksomheden gøre sig positivt bemærket.

Reklameudgifter vil typisk være til annoncer, små gaver med virksomhedens logo, deltagelse i messer, sponsorater og lignende. Det er altså udgifter til aktiviteter og tiltag, der har til hensigt at gøre omverdenen opmærksom på virksomheden og dens produkter og ydelser.

Når der er tale om små gaver, må de enkeltvist ikke overstige en værdi på 100 kr. ekskl. moms. Hvis gaven har en værdi på mere end 100 kr., er der i stedet tale om repræsentation.

Små gaver skal bære præg af at være en reklamegenstand. De skal derfor tydeligt være påtrykt virksomhedens navn eller logo.

Gaverne kan f.eks. være:

 • Kalendere
 • Kuglepenne
 • Notesbøger
 • Tændstikæsker
 • Parkeringsskiver

Som udgangspunkt er reklameudgifter fuldt fradragsberettigede både moms- og skattemæssigt.

Du skal dog være opmærksom på, at udgiften til reklamen og den reklamemæssige værdi skal kunne måle sig med hinanden.

Det betyder f.eks., at personlige interesser ikke bør blandes sammen med virksomhedens reklameudgifter, når du giver et sponsorat fra din virksomhed. For eksempel kan man typisk ikke få godkendt fradrag for udgifter til et sponsorat, der er givet til en lokal sportsklub, hvor ens egne børn er aktive.

Se mere om udgifter til reklame her.

 

Repræsentation

Udgifter til repræsentation er udgifter, der bruges til at skabe en forretningsmæssig relation med specifikke personer, som ikke er ansat i virksomheden, og som heller ikke er en del af en større ukendt personkreds.

Repræsentationsudgifter kan f.eks. bruges til at afslutte en handel. De kan også bruges til at yde særlig opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed til specifikke forretningsforbindelser for at bevare kontakten. Forretningsforbindelser kan f.eks. være kunder, leverandører, eller rådgivere, som ikke er ansat i virksomheden.

Udgifter til repræsentation forbindes f.eks. med:

 • Måltider
 • Restaurantbesøg
 • Vin, blomster og gaver til forretningsforbindelser og deres familier
 • Deltagelse i udflugter, rejser, ferieophold og andre aktiviteter
 • Afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser
 • Fornøjelser og underholdning

Når det kommer til fradrag for repræsentation, kan du få et skattemæssigt fradrag på 25 %. Som udgangspunkt kan der ikke fratrækkes moms på disse udgifter.

Der hersker dog visse undtagelser. I tilfælde, hvor udgiften er til bespisning af forretningsforbindelser ude i byen – for eksempel på en restaurant – kan du få fradrag for 25 % af momsen.

Når der er tale om hotelovernatninger, kan momsen fradrages 100 %, hvis udgiften er strengt erhvervsmæssig. Det gælder dog kun selve hotelovernatningen. Du skal derfor være opmærksom på, at der i fakturaen skal være specificeret, om overnatningen inkluderer morgenmad. Hvis morgenmaden betales separat, er momsfradraget for denne 25 %.

For at en repræsentationsudgift kan godkendes, skal fakturaen for udgiften indeholde følgende:

 • Dato
 • Udsteder
 • Modtager
 • Hvilke ydelser, der er købt
 • Ved restaurationsbesøg skal fakturaen indeholde de deltagende personers navne samt årsagen til sammenkomsten

Er disse ting ikke specificeret, kan Skattestyrelsen nægte fradrag for udgiften alene med den begrundelse.

Se mere om fradrag for udgifter til repræsentation her.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Din virksomhed kan både skatte- og momsmæssigt få fuldt fradrag for udgifter til indkøb af gaver til kunder. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på fradraget afhængig af, om udgifterne er til reklame eller repræsentation.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvorvidt dine udgifter hører til under reklame eller repræsentation? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.