NYHEDER

Ny lov gør det ulovligt at indsætte en person som stråmand i selskaber

ContributorName(contributor, true)
Af:
insight featured image
Contents

Som noget nyt har Folketinget indført lovkrav om, at den registrerede ledelse også skal udøve den faktiske ledelse af virksomheden. Altså skal den/dem, der står registreret som ledelse for et selskab, være aktive i den daglige ledelse og ikke bare lægge navn til.

Ændringen vil gøre det muligt fremover at sætte ind over for brugen af stråmænd (§ 23 f) og betyder samtidig skærpet kontrol med identiteten af både den person, der anmelder en registrering på et selskab, og personen, der bliver indsat som selskabsdeltager (§ 23 d). Derudover sætter reglerne ind mod brugen af fiktive adresser (§ 23 e).

Det betyder med andre ord, at det at fungere som stråmand er ulovligt, da det efter de nye regler i selskabsloven er et krav, at den registrerede ledelse udøver den faktiske ledelse af selskabet. Efter de nye regler bliver det ulovligt at fungere som stråmand uanset om stråmanden ved, hvem der faktisk udøver ledelsen af selskabet.

Samtidig vil også den person, der indsender anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om registrering af et nyt ledelsesmedlem, bære såkaldt anmelderansvar, hvis der indsættes en stråmand, og ikke en person i ledelsen, som udøver den faktiske ledelse af selskabet. Det sker som følge af, at det er anmelder, der bærer ansvaret for, at registreringen er foretaget lovligt.

De nye regler giver desuden mulighed for en skærpet kontrol med de adresser, som anføres i forbindelse med en registrering. Formålet hermed er at bidrage til mere valide hjemstedsadresser i CVR, hvor selskabet til enhver tid skal kunne kontaktes. Det vil sige en adresse, hvor selskabet kan modtage post, og hvor det skal være muligt at komme i kontakt med ledelsen eller en repræsentant for ledelsen. 

Du kan læse mere om reglerne i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om Nye regler på selskabsområdet” af 14. juni 2021