COVID-19

Mindre selvstændige får kompenseret 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring i forbindelse med efterkontrol

insight featured image
Contents

Der er mere hjælp på vej til de mindre selvstændige, som ved slutafregning bliver udtaget til kontrol af Erhvervsstyrelsen. Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, hvor mindre selvstændige, som har fået udbetalt mindre end 250.000 kr. i kompensationsordningerne for selvstændige, kan få kompenseret 80 pct. af deres udgifter til revisor, hvis de bliver udtaget til efterkontrol i forbindelse med deres slutafregning.

I løbet af foråret vil flere og flere virksomheder skulle lave slutafregning. De fleste virksomheder har søgt kompensation med udgangspunkt i forventet omsætning og skal nu melde de faktiske tal ind. For at minimere svindel med kompensationsordningerne vil Erhvervsstyrelsen udtage virksomheder til kontrol, hvor det er et krav, at virksomheden gør brug af en revisor til en erklæring. Det er denne ekstraregning til revisor, som regeringen og et flertal af Folketingets partier vil give en håndsrækning til.


Sådan kompenseres de mindre selvstændige

Det forventes, at 87 pct. af virksomhederne, som har søgt ordningerne for selvstændige, vil være dækket af aftalen og vil kunne få dækket 80 pct. og maksimalt 8000 kr. af deres udgifter til revisor ved efterkontrol. Har en virksomhed fået støtte fra begge kompensationsordninger for selvstændige og bliver udtaget til kontrol af begge ordninger, vil virksomheden kunne få kompensation til begge erklæringer såfremt, at der ikke er udbetalt mere end 250.000 kr. i støtte i hver ordning.

Virksomheder, som har fået udbetalt mindre end 25.000 kr. i kompensationsordningerne for selvstændige, vil ikke blive bedt om at få udarbejdet en revisorerklæring.