article banner
COVID-19

Midlertidig lempelse af reglerne om fuld dansk skattepligt for udlandsdanskere

(Opdateret 12. juni 2020)

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget en række midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede personer og personer på forskerskatteordningen.

Der er vedtaget en valgfri midlertidig ordning, der betyder, at der alligevel ikke indtræder fuld dansk skattepligt, selv om personen opholder sig i Danmark i mere end tre måneder i sammenhæng eller i mere end 180 dage inden for en rullende 12-måneders-periode, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.

Der kan udføres arbejde i Danmark i den nævnte periode, uden at der indtræder fuld dansk skattepligt.


Ligningslovens § 33 A

42-dages reglen, der skal være opfyldt, for at en person er berettiget til eksemptionlempelse efter ligningslovens § 33 A, har haft det ”skidt” de seneste måneder. Nu kommer der en hjælpende håndsrækning. Der kan ses bort fra ophold i Danmark fra og med den 9. marts 2020 til og med det tidspunkt, hvor arbejdet i udlandet genoptages, dog senest den 30. juni 2020.

Der kan udføres arbejde i Danmark i den nævnte periode, men denne del af lønnen skal i givet fald beskattes uden adgang til lempelse.


Forskerskatteordningen

Der er vedtaget en række midlertidige lempelser af forskerskatteordningen, således at længerevarende ophold i Danmark eller udlandet i perioden 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke skal kunne hindre anvendelsen af ordningen.

Der slækkes også på minimumslønkravet i den anførte periode.