NYHEDER

Kompensationspakker og beskatningstidspunkt

ContributorName(contributor, true)
Af:
insight featured image
Contents

Har du som virksomhed modtaget kompensationsbeløb som følge af Covid-19 hjælpe pakker, så skal du være opmærksom på tidspunktet for beskatningen af disse.

Kompensationsbeløb er som udgangspunkt skattepligtig indkomst. Derfor skal beløbet med i opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat på oplysningsskemaet.

For nogle hjælpepakker vil beløbet være endeligt afgjort, når det bliver udbetalt.

For andre vil beløbet være foreløbigt og først senere blive endeligt afgjort af den udbetalende myndighed.

For at finde ud af, hvornår du skal betale skat af beløbet, skal du derfor tjekke, om det beløb, din virksomhed har modtaget, er endeligt afgjort ved udbetalingstidspunktet, eller om det afventer en endelig afgørelse.

Hvornår beskattes hjælpepakker?

Herunder kan du læse om de to muligheder, der er for beskatningstidspunkt:

  1. Har du modtaget kompensation, som var endelig afgjort på udbetalingstidspunktet, skal den medregnes i din skattepligtige indkomst i udbetalingsåret. I det tilfælde har du altså ikke mulighed for at vælge, hvornår du vil beskattes. Hvis det beløb, du har modtaget, skal beskattes i 2021, skal du have det med i virksomhedens skattepligtige resultat for 2021, der skal oplyses senest 1. juli 2022.
  2. Har du derimod modtaget kompensation, der først endeligt godkendes af den udbetalende myndighed i et efterfølgende år, kan du vælge, i hvilket år udbetalingen skal beskattes.

Dit beløb kan medregnes i din indkomst i et af følgende år:

  • Udbetalingsåret
  • Året for den endelige afgørelse fra den udbetalende myndighed
  • Et hvilket som helst år herimellem.

Hvis du vælger at medregne kompensationen i indkomståret 2021, så er dit valg bindende ved oplysningsfristen den 1. juli 2022. Hvis du allerede har medregnet et beløb i indkomståret 2020 og/eller 2021 og ønsker at ændre valget, skal det ske senest den 1. juli 2022.

Hvis det foreløbige beløb senere ændres af myndigheden Hvis du allerede har medregnet og oplyst et beløb, som siden bliver ændret af den myndighed, der træffer endelig afgørelse, skal du oplyse det rigtige skattepligtige beløb.

Har du spørgsmål til beskatning af kompensationspakker, er du altid velkommen til at tage fat i os.