article banner
COVID-19

Investor-, start-, BA-, og syndikeringslån kan hjælpe virksomheder med likviditet

Danske virksomheder, som eventuelt ikke kan finde tilstrækkelig likviditet i regeringens øvrige hjælpepakker, kan få hjælp til at komme gennem coronakrisen med et investor-, start-, BA- eller syndikeringslån.

Regeringens hjælpepakker har skabt et sikkerhedsnet under dansk erhvervsliv, bl.a. gennem mere end 6 mia. kr. udbetalt til lønkompensation. Men ikke alle virksomheder har mulighed for at søge om kompensation eller støtteordning, hvis de fx ikke kan fremvise en omsætningsnedgang før efter kompensationsperioden. Det samme gør sig gældende for flere iværksættere og vækstvirksomheder med svage referenceperioder, som ikke lever op til adgangskravene for hjælpepakkerne.

For denne type virksomheder kan der være hjælp at hente i form af Vækstfondens investor-, start, BA- eller syndikeringslån. Ordningerne er åbne for ansøgninger frem til 31. december 2020.

 

Investorlån

Vækstfondens investorlån kan sikre likviditet til virksomheder, der har tabt omsætning grundet COVID-19 eller, hvor investorerne har trukket deres tilsagn tilbage. Virksomheder med vækstpotentiale, som ikke er egnet til lånefinansiering via banken, kan især have glæde af at søge denne lånetype, hvis de er ramt af coronakrisen.

Lånets betingelser er som følger:

 • Investorlånet er på mellem 1 og 5,95 mio. kr.
 • Lånet dækker likviditetsunderskud fra 1. marts 2020 og 12 måneder frem.
 • Løbetid på 6 år.
 • Stiftelsesprovision på 0,5 % af lånebeløbet, dog minimum 10.000 kr.
 • Krav om matchinggrad på 1:3 fra investorer i perioden 1. marts 2020 – 1. marts 2021.
 • Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 %.
 • Krav om at virksomheden ikke har været kriseramt pr. 31.12.2019 dog med mulighed efter en konkret vurdering at komme i betragtning, hvis egenkapitalforhold er på plads på ansøgningstidspunkt.
 • Krav om virksomhedspant, tilbagetrædelseserklæring og udbyttebegrænsning.
 • Upside på 5 % til Vækstfonden, hvis 25 % af virksomheden sælges.

 

Startlån

Startlånet fra Vækstfonden er målrettet unge virksomheder, som stadig er under opstart. Virksomhederne skal dog være kommercielt klar med et færdigt produkt og enten have gennemført de første salg eller have lovende salgsmuligheder. Virksomheden skal desuden have en omsætning på mellem 0 og 50.000 kr./md.

Lånets betingelser er som følger:

 • Startlånet er på mellem 0,4 og 2 mio. kr.
 • Krav om medfinansiering på 1:3 enten fra fremmedfinansiering og/eller via fondsmidler.
 • Løbetid på 6 år.
 • Stiftelsesprovision på 0,5 % af lånebeløbet, dog minimum 10.000 kr.
 • Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 %.
 • Hvis lånet indfries efter de første 24 mdr., betales kun renter frem til udløbet af kalenderkvartalet.
 • Lånet beror på individuelle vurderinger af hver enkelt virksomhed.
 • Krav om at virksomheden ikke har været kriseramt pr. 31.12.2019 dog med mulighed efter en konkret vurdering at komme i betragtning, hvis egenkapitalforhold er på plads på ansøgningstidspunkt.
 • Krav om virksomhedspant, tilbagetrædelseserklæring og udbyttebegrænsning.
 • Krav om virksomhedspant, tilbagetrædelseserklæring, pant i kapitalandele, udbyttebegrænsning og selvskyldnerkaution på 50.000 pr. stifter.
 • Upside på 5 % til Vækstfonden, hvis 25 % af virksomheden sælges.

 

Business angel matching lån (BA-lån)

For SMV-selskaber, der har modtaget en business angel investering, er det muligt at søge et BA-lån fra Vækstfonden som supplement. Dette tilbud er især egnet for iværksættere, som i forvejen har fået rejst kapital via en godkendt business angel. Samtidig gør lånet det mere attraktivt for business angels at investere, når selskaberne kan få et supplerende lån fra Vækstfonden.

Lånets betingelser er som følger:

 • BA-lånet er på mellem 0,25 og 12 mio. kr. pr. selskab.
 • Business angel må ikke have bestemmende indflydelse og skal som minimum have investeret 250.000 kr.
 • Lånet udstedes direkte til selskabet.
 • Lånet matches business angelinvesteringen i forholdet 1:3 for lån under 7,5 mio. kr. og 1:1 for lån over 7,5 mio. kr.
 • Løbetid på 6 år med afdragsfrihed i 3 år og annuitet med kvartalsvis ydelse i 4.-6. år.
 • Stiftelsesprovision på 0,5 % af lånebeløbet, dog minimum 10.000 kr.
 • Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 %.
 • Ydes til SMV’er på pre-seed eller seed stadiet.
 • Den enkelte business angel skal være godkendt til at benytte Vækstfondens ordning og skal overholde en række forpligtelser.
 • Krav om at virksomheden ikke har været kriseramt pr. 31.12.2019 dog med mulighed efter en konkret vurdering at komme i betragtning, hvis egenkapitalforhold er på plads på ansøgningstidspunkt.
 • Ingen krav om kreditvurdering.
 • Ingen krav om sikkerhedsstillelse bortset fra udbyttebegrænsning.
 • Krav om revisionspligt.
 • Krav om indgåelse af bonusaftale til fordel for Vækstfonden ved exit både i løbet af lånet og efter indfrielse.

 

Syndikeringslån

Syndikeringslånet er en lånemulighed for godkendte venture fonde m.v., der kan tilvælges fra gang til gang. Lånet gør det mere attraktivt for godkendte investorer at investere i startups, idet der med faciliteten stilles mere risikovillig kapital til rådighed, hvormed der tiltrækkes mere kapital og flere kompetencer til danske startups.

Lånets betingelser er som følger:

 • Investorlånet er på mellem 0,25 og 20 mio. kr. pr. selskab.
 • Investoren må ikke have bestemmende indflydelse og skal som minimum have investeret 250.000 kr.
 • Lånet udstedes direkte til selskabet.
 • Lånet matches investorinvesteringen i forholdet 1:3 for lån under 7,5 mio. kr. og 1:1 for lån over 7,5 mio. kr.
 • Løbetid på 6 år. Afdragsfrihed i 3 år og annuitet med kvartalsvis ydelse i 4.-6. år.
 • Stiftelsesprovision på 0,5 % af lånebeløbet, dog minimum 10.000 kr.
 • Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 %.
 • Den enkelte investor skal være godkendt til at benytte Vækstfondens ordning og skal overholde en række forpligtelser.
 • Krav om at virksomheden ikke har været kriseramt pr. 31.12.2019 dog med mulighed efter en konkret vurdering at komme i betragtning, hvis egenkapitalforhold er på plads på ansøgningstidspunkt.
 • Ingen krav om sikkerhedsstillelse bortset fra udbyttebegrænsning.
 • Krav om revisionspligt.
 • Krav om indgåelse af bonusaftale til fordel for Vækstfonden ved exit både i løbet af lånet og efter indfrielse.

 

Har du spørgsmål til de fire låneformer, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. Læs også mere om lånene på Vækstfondens hjemmeside.